Framåt på Södermalmstorg

Efter byggtiden blir Södermalmstorg en trevlig plats att vistas och umgås. Men för att bygga nytt behöver vi riva lite till.

Efter en kortare paus i rivningsarbetet på Södermalmstorg startar vi igång igen mot slutet av vecka 8. Vi behöver komma åt för att riva ovan tunnelbanan, och resterande delar av Kolingsborg på ett effektivt sätt.

I samband med detta flyttas körfälten på Stadsgårdsleden, inklusive gång och cykelväg, söderut i Stadsgårdstunneln natten mot 1 mars.

Trafikomläggningen kommer ha mycket liten påverkan, men vi ber dig ändå att vara lite extra uppmärksam när du passerar Slussen via Stadsgårdstunneln från och med måndag vecka 9.

Visionsbild av Södermalmstorg

Uppdaterad