Inhägnad för ny begravningsplats på Järva beräknas klar vecka 7

Bild på vägar runt om området under byggtiden.
Sydost om Granholmstoppen ska Stockholms stad utveckla naturområdet och bygga en ny begravningsplats. Under byggtiden kommer arbetsplatsen hägnas in. De rosa strecken visar vägar runt området. En provisorisk parkeringsplats kommer också att byggas.

Stockholm stad bygger en begravningsplats och utvecklar ett naturområde på Järva. Området där förberedande arbeten ska utföras hägnas in. Det görs för att det ska vara tryggt för allmänheten att vistas i anslutning till platsen och för att det ska vara en säker arbetsplats för de som arbetar på området. Begravningsplatsen byggs vid Granholmstoppen, norr om Tensta och Hjulsta.

Inhägnaden beräknas vara klar vecka 7 och under byggtiden får allmänheten inte vara på platsen. Delar av det område som inhägnas var tidigare en del av Järva discgolfpark. Bilden ovan visar vägarna runt området. De arbeten som kräver inhägnad kommer pågå i cirka två och ett halvt år.

Den nya begravningsplatsen ligger inom Igelbäckens kulturreservat och projektet har reservatstillstånd för arbetet.

En rad andra tillstånd och lov behövs för bygget och i detaljplanen finns stöd för delar av de arbeten som görs nu och ska göras den närmaste tiden. Exempelvis behövs inte bygglov för att sätta upp stängsel eller göra schaktarbeten för de gravar som ska byggas.

Projektet har sökt och kommer att söka de tillstånd och lov som behövs vartefter projektet löper på. Bland annat har projektet sökt bygglov för att anlägga en provisorisk parkeringsplats för besökare under byggtiden.

Den närmaste tiden förbereds schaktarbeten och de träd som ska bevaras kommer att skyddas för att inte skadas av arbetet. Det kommer också att ske trädfällning, bland annat för den våtmark som ska anläggas. Tillstånd för trädfällning är beviljat.

Första etappen av begravningsplatsen och det utvecklade naturområdet ska vara klar 2024.

Projekt Järva begravningsplats

Uppdaterad