Kulturhuset nominerat till Kasper Salin-priset 2020

Under upprustningen har Kulturhuset arkitektur- och kulturhistoriska värden förstärkts. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.

Hösten 2020 färdigställdes den omfattande upprustningen av Kulturhuset. Nu är byggnaden är en av de fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2020. Vinnaren kommer att tillkännages den 25 mars 2021.

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris och instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919).

Stora scenens mosaikvägg har rustats upp. Foto: Lennart Johansson, Stockholm stad.Stucco lustroväggen utanför stora scenen har renoverats. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Juryns motivering

“Kulturhuset har en särställning som symbol för föränderlighet, demokrati och transparens. Begreppen kondenseras i en ombyggnad präglad av enkel materialitet och rumslig tydlighet. I och med förbättrade fasadlösningar förstärks den betydelsefulla kopplingen till Segels torg. Genom återhållsamhet och ett öga för väsentligheter representerar projektet arkitekturens förmåga att både ta tillvara och förändra.

Under de år som har gått sedan det tillfälliga Riksdagshuset vid Sergels torg skapades har stora förändringar skett. Byggnaden är dubbelt så stor och hem för både Stadsteatern och ett utvecklat kulturhus med nya funktioner. Det omfattande och lyhörda arbetet är en höjdpunkt i en process som pågått i decennier. Trots krav på energieffektivitet och nya funktioner rubbas inte byggnadens inneboende kvaliteter. Istället stärks intrycket av flexibilitet och publik närhet. Projektet markerar inte en slutpunkt för byggnadens utveckling utan ger en inbjudan till framtiden, där Kulturhuset kan fortsätta att vara en mötesplats för alla, mitt i staden, på ständigt nya villkor.

Med säkert handlag har den grundläggande karaktären av öppenhet fått nya uttryck i entré och utställningsplan. Nutida krav på installationer och funktioner har införlivats i den ursprungliga byggnadens tekniska försörjningsstråk och arkitektoniska verkningssätt. Viktiga markörer i form av färg och inredning ökar läsbarheten i byggnaden och ger en rikedom av intryck.”

Celsing ikoniska fåtöljer har fått nytt liv. Foto: Matilda Rahm, Kulturhuset Stadsteatern.Celsingsfåtöljer och soffor har renoverats och återställts till ursprungsskick. Foto: Matilda Rahm, Kulturhuset Stadsteatern.

Vinnaren kommer att tillkännages den 25 mars 2021 under Arkitekturgalan.

De är nominerade till Kasper Salin-priset 2020

Läs mer om upprustningen av Kulturhuset

Uppdaterad