Sprängstoff i Slussen

Bergrum och maskin som arbetar med nya bussterminalen
Här byggs nya bussterminalen inne i Katarinaberget Foto: Lars-Gunnar Holmström

Nu börjar sprängningsarbetena för bussterminalen i Katarinaberget lida mot sitt slut, efter närmare två år av sprängsalvor. För att du som berörs av arbetet, eller är intresserad av ombyggnationerna, ska få en inblick i vad som egentligen händer inne i berget tar vi en kort genomgång av vad vi ska bygga, och hur det går till vid bergsprängning mitt i tätbebyggd stadsmiljö.

Sprängning - så går det till

Att utföra bergsprängning mitt i tätbebyggd stadsmiljö är en stor utmaning och kräver skonsam och försiktig sprängning.

Processen börjar med att man borrar 15-20 meter långa hål som fylls med cementmassa för att göra tätt mot inträngande vatten. Därefter borras ca 300 hål, 2-6 meter djupa, som laddas med sprängmedel. Sedan utförs sprängningen med korta salvor för att minska vibrationerna i omgivningen.

Allt lössprängt berg lastas ut och körs bort. Sedan borrar man in bultar i tunnelns tak för att förstärka berget.

Påverkan på omgivande verksamheter, boende, tunnelbana, trafik och kulturhus följs upp i ett omfattande kontrollprogram.

Vad händer sen?

Nu, när sprängningsarbetet är klart, fortsätter arbetet med att lasta ut sprängmassorna från berget. Installationsarbeten och borrning tar vid, och färdigställandet av bussterminalen fortsätter. Den nya bussterminalen ska stå färdig 2023.

Och hur ska det bli då?

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken. Bussterminalen i Katarinaberget är med sina många entréer och anslutningar en central del av lösningen.

Terminalen kommer att bestå av två körbanor, en för ankommande och en för avgående bussar och i mitten placeras en separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekvämare, tystare och tryggare miljö för resenärerna.

Bussterminalens infart kommer att ligga i höjd med Fotografiska. Ovanpå infarten läggs Saltsjöbanans spår.

Genomskärning av nya bussterminalen ovanifrån, klicka för att förstora

Visionsbild av vänthallen i bussterminalens mitt

Fakta om Katarinaberget

 • Sedan 2019 har

  650000

  ton berg lastats ut från bergrummet..

 • ..vilket motsvarar

  250000

  kubikmeter bergmassa.

 • I taket har cirka

  14000

  förstärkningsbultar borrats in.

 • Man har använt

  5600

  kubikmeter betong till väggar i olika utrymmen.

Uppdaterad