Byggstart för bostäder vid Vårbergstoppen

Bild som visar hur de kommande ungdomsbostäderna kommer att se ut. Byggs vid Vårbergstoppen.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Wästbygg/NREP

Park och naturområdet vid Vårbergstoppen utvecklas med 400 bostäder och en stadsdelspark som snart är klar. Nu startar bostadsbyggandet! Förra veckan gjordes första gjutningen för ungdomsbostäderna som tillsammans med radhus och bostadsrätter bildar ett nytt bostadskvarter som planeras vara klart 2022.

Första gjutningen – digitalt spadtag

Nyligen gjordes den första gjutningen för ungdomsbostäderna vid Vårbergstoppen. Den filmades och symboliserar ett så kallat ”första spadtag”. Karin Ahlzén, representerade Stockholms stad. ”Det är så roligt att byggandet är igång! Flera planer inom Fokus Skärholmen övergår i genomförandeskede nu och det innebär att vi närmar oss målet - att människor kan flytta in", säger hon.   

Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen (NREP - YouTube)

Vårberg är en perfekt helgutflykt! Här händer det mycket positivt just nu; Vårbergs jättar - konsten, Vårbergstoppen – stadsdelsparken med fågeltorn och flera roliga lekplatser, Vårbergsvägen och Vårbergstoppen – bostäderna. Välkommen till Vårberg!

/Karin Ahlzén, ansvarig för Fokus Skärholmen.

Groventreprenaden är klar

De två senaste åren har vi förberett marken inför byggaktörernas tillträde. Vi har lagt om ledningar, rivit en tidigare gångtunnel, byggt nya gång- och cykelbanor samt ett övergångsställe. Lokalgatorna vid Vårbergstoppen, trottoarer och planteringar färdigställs när bostäderna är klara. Vårbergsvägen är öppen för trafik men i perioder kommer det vara begränsad framkomlighet.

Byggaktörer

NREP, Wästbygg och Åke Sundvall 
Se projektet på NREPS webbplats

Bostäder vid Vårbergstoppen

Uppdaterad