Konstnärlig gestaltning i Slakthusområdet

Stockholms stad avsätter pengar till offentlig konst i alla sina stadsutvecklingsprojekt, kallat enprocentsregeln. I Slakthusområdet planeras för ett antal olika konstverk på strategiska ställen i den nya stadsdelen under temat "scenen–stadens rum".

Tema scenen – stadens rum

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.Temat för den offentliga konsten i Slakthusområdet är scenen-stadens rum. Temat rymmer reflektioner av det offentliga rummet och staden som scen, där konsten skapar en konceptuell och visuell fördjupning av platsen. Konstens tema ska öppna upp för platsens möjligheter till inspiration, dialog, lek och samtal i det offentliga rummet som gator, parker och torg.

Samverkan mellan konst, arkitektur och landskapet

Målsättningen är att skapa en helhetsmiljö där konst, arkitektur och landskapsarkitektur samverkar och förstärker varandra i dialog med Slakthusområdets övergripande vision. I entréer, parker, stråk och möjligtvis även historiska byggnader planeras olika konstverk. Ambitionen är att konsten ska växa fram redan under uppbyggnadstiden av området.

Utgångspunkt i mänsklig upplevelse

Konsten tar sin utgångspunkt i den mänskliga upplevelsen och ska bidra till att stärka den mänskliga skalan och skapa en känsla av tillhörighet och intimitet för boende, arbetande och besökare. Konsten ska också bidra till att skapa nya sorters möten och sammanhang, samt utgöra en koppling till platsens historia och framtid.

Vidare arbete

I de kommande detaljplanerna för Slakthusområdet kommer konsten att planeras och konkretiseras mer i detalj. Aktuella platser för konstnärliga gestaltningar är framför allt de publika miljöerna såsom entréer, parker, stråk samt kommande så kallade fickparker. Stadens offentliga platser ska fungera för alla som lever i staden och tillföra immateriella dimensioner till stadsmiljön.

Läs mer om Slakthusområdet växer.stockholm/slakthusområdet

Läs mer om En procent till konst på kulturförvaltningens webbplats stockholmkonst.se/enprocentsregeln/

Uppdaterad