Mälarterrassen - en av Slussens nya mötesplatser

Vy över Mälarterrassen från vattentorget vid Slussen
Illustration DBOX/Foster + Partners

Mälarterrassen blir en plats att besöka och vistas på, både inom- och utomhus. Platsen har länge diskuterats och nu har Mälarterrassen äntligen tagit form. Målet har varit att skapa en trygg och lättillgänglig miljö.

Mälarterrassen - viktig pusselbit

Den nya Mälarterrassen är en viktig pusselbit för nya Slussen och knyter an till projektets mål om att bidra till skapandet av en levande och attraktiv stadsmiljö. Den planeras innehålla caféer, restauranger och mötesplatser. Stor vikt har lagts vid att skapa utsikt mot Mälaren, Gamla Stan och till viss del Saltsjön.

Mälarterrassens glasfasader har bytts ut mot sten, hörn och vinklar har mjukats upp, och stenmurarna har klätts med grönska. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar i anslutning till Södermalmstorg med kopplingar till underliggande lokaler som kommer att ligga i terrasseringar ner mot vattnet. Mellan byggnaderna löper ett gångstråk som knyter ihop Södermalm med Gamla stan. Inne i byggnaden ska också finnas rulltrappor och hissar som är öppna dygnet runt.

- Stenmurarna med grönska tillsammans med paviljongerna ger en typisk karaktär av Stockholm, samtidigt som vi lägger till ny arkitektur från vår tid, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Mälarterrassen har anpassats efter den naturliga höjdskillnad som finns mellan kajen och Södermalmstorg. Totalt blir det cirka 3 000 kvadratmeter fördelat på tre plan. Endast det övre planet blir synligt från Södermalmstorg.

Framtida ägare

Staden har utformat Mälarterrassen och kommer också att medverka till själva uppförandet. Staden kommer däremot inte att äga den. För att kunna uppfylla målen med att utveckla Slussen som mötesplats bedömer staden det som lämpligt att en långsiktig fastighetsägare får den tidiga markreservationen. Markreservationen har tilldelats Atrium Ljungberg AB som har en dokumenterad erfarenhet av att utveckla och förvalta fastigheter med en mix av kultur och kommersiella verksamheter.

Högupplösta bilder finns på: 
Projekt Slussen, Flickr

I Slussens utställningslokal på Södermalmstorg 4 kan du se bilder och en modell av byggnaden. Utställningen är öppen på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 12 och 18. Lördagar är utställningen öppen mellan 11 och 15.

Tidplan

Mälarterrassen börjar byggas 2021 och beräknas kunna öppna 2025.

Mälarterrassen, Slussen med vy från Gamla Stan. Klicka för att förstora

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad