Markanvisningstävling för Kvarnbacken i Östberga

Ungefärligt område för markanvisningen markerat i grönt.
Ungefärligt område för markanvisningen markerat i grönt.

Stockholms stad bjuder nu in byggaktörer att lämna anbud på mark i södra Östberga.

Nu har byggaktörer möjlighet att lämna anbud på mark för bostads­bebyggelse i Östberga. Området som gäller ligger söder om Östbergahöjden och kallas Kvarnbacken. Det ska bebyggas med bostäder och utformningen ska följa riktlinjerna i programmet för Östberga.

Program för Östberga

Markanvisningen kommer att ges till det bolag som lämnar det högsta priset för byggrätten och i övrigt uppfyller de förutsättningar och kriterier som gäller för tävlingen. För dig som vill vara med och lämna anbud finns det mer information via länken här nedanför. Sista dagen för att lämna anbud är 12 april 2021.

Markanvisningstävling för Kvarnbacken

Stadsutveckling i Östberga

Uppdaterad