Parkarbeten i Prästgårdsparken och Sjörövarparken

I april startar arbetet med att rusta upp Prästgårdsparken och Sjörövarparken i Solberga. Bland annat planeras en ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs parkens västra sida. Men redan nu utför stadsdelsförvaltningen förberedande parkarbeten inför entreprenadstart.

Förberedande arbeten

För att förbereda inför parkentreprenaden utför Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning arbeten för att vårda träden i parkerna under vecka 12. Det består huvudsakligen av lyft av trädkronor och beskärning av grenar för att skydda träden inför kommande entreprenadstart. Utöver det kommer även två mindre almar tas bort för att ge plats och förutsättningar för de alm och körsbärsträd som växer intill. Även en björk med dubbel stam som är i dåligt skick kommer att fällas. Gallring görs också för att få fram belysning på två platser.

Prästgårdsparken och Sjörövarparken rustas upp

I april, veckan efter påsk, startar arbetet med att rusta upp och koppla samman Prästgårdsparken och Sjörövarparken. Parken kommer få en ny entré mot det nya bostadsområdet och den centrala parkvägen flyttas, vilket möjliggör för en större sammanhängande gräsyta i mitten av parken för exempelvis picknik och aktiviteter. Parken får genomgående bättre belysning och röjning kommer göras av buskage.

Lekplatsen i Sjörövarparken kompletteras med ny lekutrustning. Basketplanen får ny målning och ett nytt stängsel sätts upp runt bollplanen. Den befintliga duschen vid bollplanen byts ut mot vattenlek för barn. Längs parkens västra sida anläggs en ny asfalterad gång- och cykelbana som ansluter till den kommande gång- och cykelvägen mot Kämpetorpsskolan.

Klart våren 2022

Parkupprustningen startar i april och planeras vara klart våren 2022. Under hela produktionstiden ska det vara möjligt att ta sig igenom parken i väst, östlig riktning. Sträckningen kan dock komma att ändras under produktionens gång. Information om pågående och planerade arbeten publiceras på projektwebben.

Läs mer om upprustningen

Uppdaterad