Slussbron 1 år i Stockholm

Fraktfartyget med Slussbron ombord färdas på öppet hav
Fraktfartyget i Öresund. Foto: Skanska

För ett år sedan, den 11 mars 2020, anlände den guldfärgade Slussbron till Stockholm under festliga former. Den dramatiska resan över havet följdes av många nyfikna - både digitalt och på plats längs vägen.

Hur går det egentligen till att bygga en bro? Det berättar vi mer om här:

Del 1 – Funktion och design 

Del 3 – Produktionen i Kina 

Låt oss titta tillbaka på brons resa, från start till mål.

Mars 2018

Tillverkningen av den 140 meter långa och 45 meter breda bron påbörjas i Kina.

Januari 2020

Brons resa startar i Kina ombord på fraktfartyget Zhen Hua 33. Fartyget är 227 meter långt och 43 meter brett, och ombord vilar bron på pontoner.

Februari 2020

Under resans gång ställde vädret till det, och fraktfartyget fick göra ett uppehåll i Medelhavet.

Onsdag 11 mars 2020

Fartyget anländer till Stockholms skärgård och lotsas in till Stadsgården. Pontonernas position kontrollmäts.

Bron anländer på fraktfartyget. Under bron syns pontonerna som senare kommer att hålla bron flytande inför bogsering och montering

Många följde brons resa och ankomst. Till och med från Oxdjupet.

Torsdag 12 mars 2020

Pontonerna lossas från fartygets däck. Nattetid mellan torsdag och fredag fylls fartyget vatten och sänks ned under vattenytan tills bron flyter på pontonerna. En process på cirka 8-10 timmar.

Fredag 13 mars 2020

Bron bogseras in till kaj i väntan på avstängning av Stadsgårdsleden.

Fredag och lördag 20-21 mars 2020

Bron vrids över Stadsgårdsleden och dras in till sin slutgiltiga plats mellan Slussen och Gamla Stan med hjälp av bogserbåtar och vinschar.

Foto: Lennart Johansson

Efter ankomsten följde montering och avancerad inpassning. Ett arbete som handlade om centimeterprecision. Vi har snabbspolat monteringen, som egentligen tog flera veckor. Ta en titt!

Slussbron - monteringen

 

Uppdaterad