Slussen: ett gigantiskt pussel som tar tid att lägga

Byggarbetsplats vid Slussen. Rivning av Kolingsborg och västra bron.
Rivningsarbete vid Kolingsborg, och västra bron. Foto: Lennart Johansson

Många undrar säkert varför byggtiden är så lång och varför det inte jobbas dygnet runt vid Slussen. Miljösamordnare Lina Werneman hjälper till att räta ut några frågetecken kring byggtiden.

– Projekt Slussen är som ett gigantiskt pussel där de olika arbetena är beroende av varandra. Därför tar det tid att bygga nya Slussen. Visst kan jag förstå att byggtiden kan tyckas lång. Det bästa vore förstås om vi kunde stänga av hela ytan under fem år och bygga på, men det fungerar inte på en så komplex plats som Slussen, säger hon.

Gång-, cykel- och motorfordonstrafik måste fungera under hela byggtiden och det påverkar också byggtakten.

- ­Nu när Slussbron är på plats och i drift så har rivningen av den gamla anläggningen påbörjats, och pågår just nu. När rivningen är färdigställd så kommer arbeten att påbörjas i större omfattning i vattnet på Mälarsidan - både med muddring, anläggande av erosionsskydd och grundläggning. Och för att inte glömma Vattentorget, som också kommer att anläggas. Det blir en yta där man både kommer att kunna cykla och promenera mellan Södermalm och Gamla Stan, säger Lina Werneman.

För närvarande pågår färdigställande av lågbroarna under Slussbron, som är ytor för framtida restaurang- och caféverksamhet.

- Under våren 2023 kommer en fiskvandringsväg att vara färdigställd i före detta Nils Ericsons Sluss. Fiskvandringsvägen kommer att utformas så att både stora och små fiskar ska kunna vandra upp från Saltsjön till Mälaren. Exempelvis kommer platser med lugnvatten att finnas, där fiskarna kan stanna och vila. Fiskvandringsvägen kommer också att förses med ett ljusinsläpp och en kamera där man kommer att kunna se vilka fiskar som vandrar upp.

Något som också har stor påverkan på byggtiden är den reglering av arbetstiden som finns angiven i miljödomen för Projekt Slussen. I domen står att arbeten som genererar luftburet buller endast får utföras mellan klockan 7 och 19 helgfria vardagar.

– Vi skulle självklart vilja jobba på andra tider också men vi måste följa det som står i miljödomen. Om vi vill jobba andra tider måste vi ansöka om det hos Miljöförvaltningen, och då krävs särskilda skäl för ett godkännande. Hittills har de särskilda skälen varit antingen att vi ska göra en större trafikomläggning som vi inte vill göra dagtid för att minska störningarna eller att vi ska genomföra riskfyllda arbeten som kan påverka tredje man.

Annars är det de boende i området som man inriktar sig på, säger Lina Werneman, så att man inte överskrider de riktvärden för buller som finns i miljödomen.

Det sprängningsarbete som pågått i drygt två år för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer att avslutas under våren. Därefter så kommer installationsarbeten att påbörjas, vilket inte kommer att medföra buller och stomljud i någon större utsträckning.

– Det är förstås viktigt att vi kan minimera störningarna för de som bor här i området. Vi har en mängd bullermätare monterade för att säkra att vi håller oss inom de rätta värdena och monterar kontinuerligt upp nya när det behövs.

Den här artikeln har uppdaterats och återpublicerats.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad