145 bostadsrätter markanvisas i Kolkajen

Serneke Sverige AB har fått en markanvisning avseende Norra Pirkvarteret inom projektet Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Beslut togs i exploateringsnämnden den 29 april 2021.

Markanvisningen i Kolkajen gäller nybyggnation av totalt cirka 145 bostadsrättslägenheter och cirka 500 kvm lokaler. Gasverket med sina tegelbyggnader från förra sekelskiftet och Ropstens t-bana ligger ett stenkast bort. I Kolkajen möter stadsutvecklingen vattenfronten och området är planerat för att bli ett framtida besöksmål.

Tidigare har cirka 600 bostadsrätter, 330 hyresrätter och 40 studentlägenheter markanvisats i Kolkajen.

1 500 bostäder ska byggas här samt 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor. I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas i. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Projektet Kolkajen har en preliminär och en översiktlig tidplan. Just nu pågår mark och saneringsarbeten och Stockholms stad behöver göra omfattande insatser för att göra marken och även havsbottnen utanför Kolkajen tillgänglig för den framväxande staden. Exploateringskontoret bedömer att granskning av detaljplanen tidigast kan ske under Q2 2021 och ett antagande av planen väntas kunna ske tidigast under Q1 2023.

Läs mer om Kolkajen

Uppdaterad