Dialog med elever om framtidens Bredäng

147 elever i Bredängsskolan medverkade i en digital dialog i vintras. Svaren används nu när en ny detaljplan för centrala Bredäng, inom Fokus Skärholmen, är på gång. Elevernas svar stödjer beslutet att låta tunnlar vara kvar och eftersom barnen tycker om parkerna ska det vara enkelt att ta sig dit från skolan. Det nya torget som planeras ska vara lätt att hitta till, och då är vi hjälpta av resultatet från dialogen som visar hur eleverna rör sig till och från skolan.

Digital dialog med Bredängsskolan

I början av året genomfördes en digital dialog med elever (åk 4, 5 och 6) i Bredängsskolan. Syftet var att tidigt i processen få kunskap om hur skoleleverna rör sig till och från skolan, samt vilka platser de vistas på kring skolan och i centrum. Rapporten med elevernas svar är nu ett underlag i arbetet med att ta fram ett planförslag för centrala Bredäng - ett projekt inom Fokus Skärholmen.

Resultat från dialogen

Antal elever som svarade: 147
Antal svar, totalt: 710
Antal svar på karta (kartpunkter och rörelser): 235

Resultatet från dialogen ger oss kunskap om vilka vägar som barnen tar till och från skolan och hur de rör sig genom centrumområdet. Det är bra för oss att veta vilka vägar som barnen använder så att vi kan se till att de som används mest också är trafiksäkra, lätta att hitta samt upplevs trygga.

Rapport från digital dialog om framtidens Bredäng   

Hur använder vi resultatet?

Vi tolkar det som att barnen till största del är i centrum på sin väg till och från skolan och det är därför viktigt att se till att det finns mycket plats för de som går och rör sig igenom centrumet. Många barn använder tunnlarna och det stödjer vårt beslut att tunnlarna ska vara kvar. Vi kommer också använda kunskapen om hur barnen rör sig genom centrumet när vi ska finna en bra plats för ett nytt litet torg. Torg är bra att placera längs vägar där många går, så att alla hittar dit lätt. Vi ser också att barnen tycker om Bredängs parker och så vi kommer se till att det fortsatt är enkelt att ta sig till parkerna från skolan.

Bild som visar hur elever ritat sin väg till Bredängsskolan via en karta

Ny detaljplan för centrala Bredäng

I Bredängs centrala delar pågår ett stadsutvecklingsprojekt som syftar till att komplettera området med fler bostäder och utveckla centrumet med nya bostäder/lokaler. Områdets gator, bland annat Bredängsvägen och Bredängs allé ska utvecklas och bli mer attraktiva för gående och cyklister.

Läs mer:

Uppdaterad