Granskning i projektet Tåjärnet i Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga föreslås fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Förslaget har bearbetats efter samråd och är på granskning 28 april-26 maj.

Det som har ändrats i förslaget är framförallt:

  • Andelen hårdgjord yta i parken har minskats ned.
  • Den nya gatan i parken utgår och parkeringen har flyttats närmre Toffelbacken.
  • Byggnadernas höjder har sänkts till sex-sju våningar, för att ta bättre hänsyn till stadsbilden och inte skjuta upp för mycket ovanför trädkronorna i området.
  • Bebyggelsen har skjutits något västerut för att bredda naturmarken mot begravningsplatsen.

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 28 april - 26 maj 2021.

Bygg- och plantjänsten, Västberga 1:1 intill Tåjärnet

Mer om projektet

Uppdaterad