Hamnen – en förändringens plats

Frihamnen 1945. Bild: Stockholmskällan

Värtahamnen, Frihamnen och Loudden planeras för att bli Stockholms nya entré från sjösidan. Tidigare slutna industrimiljöer görs om till öppna, levande stadsmiljöer med bostäder, kontor och verksamheter. Mycket ska hända i området och mycket har redan hänt. En som vet är Kurt Lilja som växte upp i Frihamnen.

Om att växa upp i Frihamnen

– Det var först när jag blev äldre som jag förstod att det var speciellt att växa upp i ett område som Frihamnen. Att vi bodde här berodde på att min pappa var maskiningenjör och ansvarig för tekniken i hamnen. Då det fanns mycket att göra tyckte man att det var praktiskt att han alltid fanns på plats. Kanske inte den mest barnvänliga miljön då, men det fanns alltid vuxna som höll koll och vi visste vilka platser vi absolut inte fick besöka, säger Kurt Lilja.

Kurt Lilja, som föddes i slutet av 1940-talet och som numera är pensionär, växte upp i Frihamnen och har sedan jobbat inom sjöfarten hela livet, både för Stockholms hamnar och Sjöfartsverket. Frihamnen, som 1919 öppnades provisoriskt och officiellt invigdes 1926, var en hamn dit varor kunde förvaras utan att förtullas innan de togs in i landet. Under Kurts tid är det mycket som har hänt och förändrats i området, såsom hur varorna transporterades, vilka verksamheter som haft kontor här och hur området sakta öppnats upp allt mer och mer.

Frihamnens blomstringstid var under 1950-talet. Hamnen var nästan alltid full med fartyg, som trafikerade hamnar i alla världsdelar och magasinen var fulla med varor. Det var en plats med mycket liv och aktivitet och under en dag kunde det vara upp till 3 000 människor som rörde sig i området. I början av 1950-talet blev gaffeltruckar en alltmer vanlig syn i hamnen i samband med att lastpallar började komma i bruk. I slutet av 1960-talet började man att använda containrar för att frakta varor, vilket bidrog till att antalet styckegodsfartyg minskade kraftigt de följande årtiondena.

– När containerhamnen invigdes i slutet av 1960-talet hade mycket hänt och förändrats. Magasinen stod i princip tomma när godset inte lyftes in där, utan stod kvar i containrarna på marken. Vid den här tiden hade man också fyllt igen Lindarängsviken vilket gjorde att den ytan kunde användas för uppställning av godset, säger Kurt.

Varor från hela världen – från frukt och bilar till elefanter

Det var inte bara sättet att frakta varor på som förändrades över tid, utan även de företag som var verksamma i området och därmed även själva varorna. Bland annat har Banankompaniet, Jamaica-Bananer och flera mindre fruktgrossister haft sina verksamheter här. Även tullen, Lantmännen – vars siloanläggning fortfarande är kvar, och Fords bilfabrik var stora arbetsgivare. När bilimporten ökade på 1950-talet var detta även ett faktum i hamnen och överallt stod det nya bilar från olika fabrikanter berättar Kurt. Hit importerades varor från hela världen, bland annat 43 % av den svenska kaffeimporten, 40 % av bilar och övriga transportredskap, 29 procent av fruktimporten och 24 procent av maskinprodukterna.

– Det var mycket spännande som hände och i de mest udda godstransporterna fanns även levande djur. Jag kommer ihåg att en helg så ringde de från Vikingterminalen och frågade om vi kunde ta hand om en elefant som inte fick komma in i landet. Elefanten fick bo i ett tomt magasin, innan Skansen kunde ta emot den. Det var en av Skansens sista elefanter innan de avvecklade elefantverksamheten, säger Kurt. Vi har även fått ta hand om zebror som skulle till Furuviks djurpark.

Från hamnverksamhet till levande stadsdel

2001 tog Stockholms stad fram ett program för stadsutvecklingsområdena Hjorthagen, Värtahamnen, Loudden och Frihamnen i enighet med översiktsplanens utbyggnadsstrategi som godkändes i stadsbyggnadsnämnden två år senare. Under de kommande åren kommer Värtahamnen, Frihamnen och Loudden planeras och bebyggas med bostäder, kontor och verksamheter. De tidigare industrimiljöerna öppnas upp för att bli en levande stadsdel utmed vattnet.

– Utvecklingen har skett successivt hela tiden och jag ser fram emot att få följa områdets förändring. När jag ser 1:ans buss åka in i området tänker jag att det var något som inte gick att föreställa sig förut. Jag minns exempelvis en kollega som berättade att när han cyklade förbi Frihamnen som barn undrade han vilka fångar som bodde där. När arbetsdagen var slut vid 16 hade vi hela Frihamnen för oss själva. Det tycker jag säger en del om hur stängt området var då. Det har verkligen gjorts tillgängligt nu, avslutar Kurt.

Läs mer om utvecklingen i Värtahamnen, Loudden och Frihamnen

Läs mer om hamnens historia: 

Kurt Lilja

Lossning av frakt. Bild. Stockholmskällan

Ford var en stor arbetsgivare i hamnen. Bild: Stockholmskällan

Kajlagring. Bild: Stockholmskällan. 

Lossning av bananer. Bland annat har Banankompaniet, Jamaica-Bananer och flera mindre fruktgrossister haft sina verksamheter här. Bild: Stockholmskällan. 

Uppdaterad