Historiska fynd i Slussen

Arkeologiska fynd i Slussen skriver om Stockholms historia.

Parallellt med byggarbetet jobbar arkeologer med utgrävningar runt Slussenområdet. Man har hittat oväntade fynd, som skrivit om Stockholms historia. Exempelvis stenlagda gator och murade hus med tegeltak och glasfönster. Den typen av byggnation visar på en hög materiell standard i Stockholm under 1300-talet.


I samband med utgrävningar av Södermalmstorg, vid Stadsmuseet, 2013 hittade man lämningarna av ett 1600-talskök. På bilden syns en murad spis, med inte mindre än två ugnar. Här kan du se lämningarna av köket i 3D.

Vid utgrävningar 2013 hittades kullerstensgator från tidigt 1300-tal på Södermalmstorg.

Vill du veta mer?

På Slussenportalen berättar arkeologerna, som arbetar med utgrävningarna, mer om fynden och historierna bakom. Där kan du också se olika miljöer och lämningar i 3D.

Till webbsidan Slussenportalen

Utvalda fynd tar Medeltidsmuseet hand om. På museets webbplats kan du också läsa mer om utgrävningarna och platsens historia.

Till Medeltidsmuseets webb

Läs mer om utgrävningarna i Slussen

Uppdaterad