Lokala väderstationer sätts upp på gröna tak

I Norra Djurgårdsstaden pågår flera innovationsprojekt, ett av dessa är SMARTer Greener Cities där man med lokala väderstationer mäter solinstrålning, temperatur, luftfuktighet, regn och vind. Väderstationerna är placerade i olika gröna miljöer såsom parker, gårdar, lekplatser, torg och nu även gröna tak. Vi träffade Art Branny, forskare på Stockholm Resilience Centre, när han installerade en väderstation på ett av taken.

Varför mäter ni de lokala väderförhållandena i området?

– Vi samlar in data för regn, solinstrålning, temperatur, luftfuktighet, regn och vind. Syftet är att förstå hur olika typer av grönska påverkar det lokala klimatet, där gröna tak är en typ av grönstruktur som vi vill studera. Det handlar om att förstå hur gröna tak är en viktig komponent för att kunna ta emot ökade vattenmängder och torka som kommer med klimatförändringar. Genom mätningarna kan vi även se hur vädret lokalt, men även klimatet förändras över tid samt vad som är normala förändringar och vilka som inte är det.

Varför använder ni sensorer och vilka mervärden ger det?

– Fördelen med just sensorer är att vi löpande, var tionde minut, får in data som vi sedan kan följa i en app. På det här sättet får vi en bra överblick över den urbana naturens hälsa och kan fokusera på alla faktorer och inte bara en. Det är som att lyssna på naturens röster genom teknik, vilket gör att vi som förvaltare kan ta hand om naturen i staden. En annan fördel är att vi får in data som är väldigt lokal. Alternativet är att vi själva skulle vara på plats och mäta, men då får vi bara ögonblicksbilder och inte helheten. De väderstationer vi sätter upp nu använder en enkel uppkoppling och dataöverföring, går på batteri, och håller för olika väderförhållanden

Vilka fördelar ger detta de boende i Norra Djurgårdsstaden?

– Att vi har möjlighet att sätta upp väderstationerna på taken är tack vare en bra dialog och intresse från bostadsrättsföreningarna. När vi pratar om just gröna tak så är vår förhoppning att detta kan vara till stor hjälp för dem eller de som förvaltar fastigheterna. Exempelvis kommer de kunna få indikationer på om taket är för torrt och behöver vattnas.

Genom att göra väderstationerna synliga i gaturummet och datan lättillgänglig vill projektet skapa en större förståelse för natur och hållbarhet hos både barn och vuxna. Väderstationerna kommer att sitta uppe i två år och under april kommer plattformen och en app lanseras där man kan följa datan som väderstationerna samlar in. Appen är öppen för alla och tanken är att datan ska vara så tillgänglig som möjligt och lätt att förstå.

SMARTer Greener cities är finansierat av Nordforsk och koordineras av Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Projektet drivs i Norra Djurgårdsstaden i samarbete med forskningsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) som syftar till att öka insamling och tillgängligheten av data för hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden är delfinansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.

Läs mer om Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden/Connected SRS (extern hemsida)

Läs om SMARTer Greener Cities (extern hemsida)

Uppdaterad