Ny infart till parkeringen vid Granholmstoppen

Under vecka 15 ändrades infarten till parkeringen vid Granholmstoppen. De som kommer med bil svänger nu av mellan koloniområdet och den västra delen av inhägnaden. Senare i vår kommer en tillfällig parkering byggas i anslutning till restaurangen och discgolfbanan.

Parkeringen används av de som besöker kulturreservatet, restaurangen och discgolfbanan.

Den nya infarten till parkeringen innebär att hela arbetsområdet nu omfattas av samma inhägnad och den tidigare vägen upp mot parkeringen ingår i inhägnaden.

Projektet arbetar vidare med anläggningen av vägar och dragning av ledningar för vatten, avlopp och el. Vägbygget inleddes i den västra delen av arbetsområdet och sträcker sig österut mot den kommande ceremonibyggnaden och våtmarken.

Under vecka 16 kommer projektet börja med schaktningen för den första gravön. Den gravön kommer ligga norr om den framtida poppelön som i sin tur ska ligga norr om vattentornet i Tensta.

Arbete görs också för att förbereda den våtmark som ska anläggas i den östra delen av området.

Uppdaterad