Urtidsträd på Norra stationsgatan

Norra stationsgatan får nya träd längs den södra sidan; plataner västerut mot Torsplan och urtidsträdet gingko österut, mot Dalagatan. De träd som planterades 2014 rotade sig inte vilket berodde på felbyggda trädgropar. Nu tas träden ner, groparna byggs om och nya träd planteras dels under hösten 2021 och dels under hösten 2022.

Platanerna som planterades 2014 längs Norra stationsgatans södersida etablerade sig inte som de skulle. En utredning har visat att det främst beror på att trädgroparna inte var byggda på ett korrekt sätt.

-Det är väldigt tråkigt att behöva göra om trädplanteringen, men Norra stationsgatan ska vara en trädkantad gata och därför ser vi nu till att även södra sidan får träd som trivs och bidrar till estetiska värden och biologisk mångfald, säger Anna Näslund, kommunikationsansvarig för projekt Hagastaden.

Träden som ska planteras längs med gatan är av två olika sorter: västerut, mot Torsplan, planteras Plataner (samma sort som står där idag och som är planterade längs norra sidan) och österut, mot Dalagatan planteras Ginkgoträd. 

Tidplanen är att bygga om trädgroparna mellan Gävlegatan och Hälsingegatan under våren och plantera platanerna under hösten. Sommaren är inte en bra årstid för trädplantering. Då det pågår byggnadsarbete i kvarteret Mitokondrien under 2021, byggs trädgroparna mellan Hälsingegatan och Dalagatan under våren och till hösten 2022 kommer träden på plats.

Framkomligheten för gående blir något begränsad längs med trottoaren, men man kommer att kunna ta sig förbi hela tiden. Platanerna på gatans norra sida har klarat sig bättre och kommer stå kvar.

Urtidsträdet Gingko
Namnetginkgo(yínxìng銀杏 på kinesiska), betyder silveraprikos. Ginkgo´s närmaste släktingar är troligtvis kottepalmer och barrträd. Den är mycket lik de växter som den härstammar från, och som fanns för mer än 100 miljoner år sedan.

Levande ginkgoträd upptäcktes av västvärlden i Japan 1691. Där växte träden i tempelträdgårdar och var mycket gamla. I Kina och Japan anses ginkgon helig. Till Europa kom de första fröna i början av 1700-talet. Att ginkgon finns kvar på jorden och har överlevt under alla miljoner år är kanske inte en slump. Trädet bildar olika ämnen som skyddar det mot insekts- och svampangrepp. Det tål luftföroreningar och salter bra och lämpar sig utmärkt att plantera utmed trafikerade vägar.

Två gingkoträd i Sverige har gjort anspråk på att vara det äldsta. Det ena står i DBW:s botaniska trädgård i Visby och skall vara från 1850-talet, det andra i Botaniska trädgården i Lund. I Stockholm finns flera exemplar och bland annat en längre ginkgo allé längs Hornsgatan.

Källa fakta om ginkgo: Wikipedia och Bergianska

Uppdaterad