Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till ny scen

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli en ny scen med ett brett utbud av kultur och evenemang. Gasklocka 2, som stod färdig 1899, är ritad av Ferdinand Boberg. Den är en del av Gasverket, ett område som nu håller på att förvandlas från stängd industri till en plats med stort utbud av service, kontor, handel och upplevelser.

Ny scen i gasklockan

Exploateringsnämnden tar beslut den 27 maj om genomförande av scen i Gasklocka 2. Stockholms stad genom exploateringskontoret kommer att äga och förvalta Gasklocka 2 och scenen som ska byggas i klockan.

Pophouse Entertainment Group är den aktör som staden kommer att hyra ut Gasklocka 2 till, och som kommer att driva scenverksamheten. Pophouse är etablerade, de äger och driver scenverksamheten Cirkus på Djurgården, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Pophouse ambition med scen- och evenemangsverksamheten är att erbjuda ett brett utbud med livemusik, standup, teater, shower med mera under kvällstid. Pophouse vill skapa ett levande och öppet hus under så många av dygnets timmar som möjligt. Det möjliggör för andra aktiviteter dagtid, här ser Pophouse möjligheter att samarbeta med flera olika aktörer.

För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, dess volym och rymd så byggs scenen som en egen byggnad inuti Gasklockan. På taket av den inre byggnaden kommer utrymme finnas för både restaurang och event, som kan ta emot cirka 1 000 gäster. Salongen med den stora scenen kommer att rymma cirka 1 750 platser för sittande publik och med stående publik kan Gasklocka 2 ta emot 2 300 personer som mest. Utöver det kommer lokalen att kunna ställas om till bankett och anpassas för krogshower. Idag saknas en scen av den storleken i Stockholm, som också kan erbjuda en så mångsidig användning.

Förberedande arbeten pågår under 2022. Byggnation av scen är planerat att starta 2023. Evenemangsverksamhet bedöms komma igång under hösten 2026.

Om Gasverket

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, Gasklocka 2 är betydligt större.

Läs om Gasverket

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Det är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden, som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder.

I Hjorthagen är i dagsläget 3 000 nya bostäder inflyttade. 11 förskolor, en grundskola en designskola, kontor, idrottshall med mera har öppnat. När området är helt färdigbyggt kommer det att finns 7 000 nybyggda bostäder mellan Ängsbotten och Ropsten.

Läs om Norra Djurgårdsstaden.

Visualiseringar: Tengbom. Foto: Lennart Johansson. 

Uppdaterad