Inget bostadsbygge på Årstafältet under 2021

Bostadsbygget på Årstafältet kommer med största sannolikhet inte att inledas under 2021. De förberedande markarbetena har tagit längre tid än beräknat.

De förberedande markarbetena på Årstafältet inleddes sommaren 2018 och innebär bland annat att marken ska förstärkas, ledningar läggas och nya dagvattendammar skapas.

Arbetet är omfattande och komplext och i delar har det inte gått att hålla en lika hög produktionstakt som beräknat. På grund av det är det inte längre troligt att bostadsbyggandet kan komma igång under 2021, vilket tidigare var planen. Ny information om när bostadsbyggandet drar igång kommer så snart som möjligt.

Att tidplaner kan behöva justeras längs vägen i den här typen av stora projekt är inget ovanligt, ni hittar alltid aktuell information på projektets webbplats.

Läs mer om projekt Årstafältet

Uppdaterad