Kulturplattform för Slakthusområdet

En kulturplattform som ska bidra till en samverkan mellan staden, fastighetsägarna, byggaktörerna och de kulturella och kreativa näringarna har tagits fram för utvecklingen av Slakthusområdet.

I Slakthusområdet testar vi nya riktade samverkansformer. Kulturplattformen är ett nytt sätt att arbeta med kulturdriven stadsutveckling och den kan komma att verka som modell för andra områden i staden i framtiden.

Stadens målbild för Slakthusområdet är en välkomnande blandstad som erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Som ny destinationen har området en mångfald av verksamheter och evenemang som bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring.

Kulturplattformen ska bidra till en samverkan mellan alla inblandande aktörer och möjliggöra ett riktkulturliv i området.

Plattformen ligger till grund för att utveckla och tydliggöra gemensamma kulturambitioner. Samtidigt verkar den som underlag för att gemensamt utveckla Slakthusområdet med ett levande kultur- och nöjesliv.

Läs mer och ladda ner kulturplattformen.

Uppdaterad