Medborgarhuset nominerat till ROT-priset

Foto: Mattias Ek

I september 2020 öppnade Medborgarhuset igen efter en fyra år omfattande renoveringen och ombyggnad. Nu är Medborgarhuset en av sex nominerade till årets ROT-pris.

Medborgarhuset på Södermalm har genomgått en stor ombyggnad och renovering för att bli en med tillgänglig mötesplats för alla. Husets verksamheter har fått mer ändamålsenliga lokaler samtidigt som vi bevarat husets viktiga kulturhistoriska värden.

Den 10 maj stod det klart att Medborgarhuset är ett av de sex bidragen som tävlar om ROT-priset 2021.

Om ROT-priset

ROT-priset delas ut av Stockholms Byggmästareförening. Förkortningen ROT syftar på Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Prisutdelningen hålls den 24 september.

ROT-priset 2021, Stockholms Byggmästareförenings webbplats

Läs mer om Medborgarhuset

Uppdaterad