Så tyckte ni om norra Folkparksvägen

Cirka 240 personer deltog i dialogen när vi ville veta vad ni tycker om området kring norra Folkparksvägen i Solberga. Synpunkterna tas nu med i det fortsatta arbetet med att utveckla området.

Staden vill utveckla den norra delen av Folkparksvägen i Solberga med nya bostäder, service och arbetsplatser. Ny bebyggelse föreslås på tre platser längs med norra Folkparksvägen, vid Solbergas entré. Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 170 bostäder och 200-300 arbetsplatser i kontor och hotell.

Mellan 12 november och 12 december 2020 genomfördes en digital dialog om området där den nya bebyggelsen planeras. Syftet med dialogen var att samla in kunskap om hur området används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka brister som kan finnas. När svaren sammanställdes visade det sig att cirka 240 personer deltagit i dialogen och många olika idéer för området har kommit in.

I svaren framgår att många uppskattar den vardagsnära naturen i Solberga och flera pekar ut kullen med naturmark bakom McDonalds som extra viktig. De platser som upplevs som otrygga i området är huvudsakligen samlade vid områdets yttre gränser, i korsningar och runt McDonalds. Se sammanställningen av den digitala dialogen här:

Rapport digital dialog Norra Folkparksvägen (pdf) 

Synpunkterna och förslagen tas nu med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av området. Ett förslag till detaljplan planeras gå ut på samråd under kvartal 3, 2021.

Läs mer om projektet

Uppdaterad