Slussluckorna - ytterligare en pusselbit att lägga på plats

Plåtar på hög. Vad ska det bli av dessa tro? Plåtarna ska användas till att bygga två nya slussluckor. Under vecka 19 har tillverkningen påbörjats.

Slussluckorna till nya Slussen tillverkas i Blekinge. Innan årsskiftet ska nedströms slusslucka vara på plats i Stockholm och i början av 2022 monteras den i östra slusskanalen. Med hjälp av lanseringsbanor på slusskanalens väggar lanseras slussluckan in och sänks ned till sitt rätta läge.

Som många andra byggfaser och processer inom Projekt Slussen är också slussluckorna en del i pusslet. För att den östra delen av slusskanalen ska kunna byggas färdigt behöver nedströms slusslucka vara på plats.

Uppströms slusslucka planeras att byggas färdigt under våren 2022 och mellanlagras i Blekinge för att transporteras upp till Stockholm 2023 och sedan monteras i västra slusskanalen.

Båda slussluckorna driftsätts samtidigt 2024, tillsammans med de öppningsbara broarna för gång- och cykeltrafik som går över slusskanalen.

Snabbfakta om slussluckorna

Längd: 13 meter
Höjd: 6,8 meter
Vikt: 30 ton/st
Material: Rostfritt Duplex, de tjockaste plåtarna i bild är 40 millimeter tjocka. Rejäla doningar.

”Slussluckor" och "avbördningsluckor". Vad skiljer dem åt?

Nya begrepp och olika typer av luckor är lätt att blanda ihop. Här förklarar vi kort luckornas skillnader och funktioner.

Slussluckorna monteras i slusskanalerna, som går i mitten av vattentorget och in under Slussbron. Där kommer de att reglera vattenflödet vid slussning.

Avbördningsluckorna monteras i avbördningskanalerna - de två bassängerna på varsin sida av vattentorget väster om Slussbron. Dessa luckor ska hjälpa till att reglera avbördningen av Mälaren. Det innebär att kontrollera vattennivån i Mälaren för att inte riskera översvämning i Mälardalen.

Den smala kanalen i mitten är slusskanalen. De två större ”bassängerna” på varsin sida av slusskanalen är avbördningskanaler.

Uppdaterad