Spadtag för 300 bostäder vid Vårbergstoppen

Igår togs ett första spadtag för 300 bostäder vid Vårbergstoppen – ett projekt inom Fokus Skärholmen. Åke Sundvall och Heba bygger Svanenmärkta bostadsrätter intill Vårbergstoppens stadspark som också är en av finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad.

Pandemi-säkrat spadtag

Spadtaget togs av Joakim Larsson stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad tillsammans med Hanna Lindskog vd Åke Sundvall Byggnads AB och Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB. Karin Ahlzén som ansvarar för arbetet i Fokus Skärholmen höll ett tal.

Här är nära till kollektivtrafik, nära till service i centrum och nära till grönområden och parker – här vill fler bo!

Fokus Skärholmen

De 300 bostäderna är en del av de 6500 som planeras inom Fokus Skärholmen. Socialt hållbar stadsutveckling står i fokus och målet är att:

  • bygga samman stadsdelarna och göra det lättare och tryggare att röra sig inom och mellan dessa.
  • lägga till en ny årsring av byggnader och skapa en större variation av bostäder och arkitektur.
  • fler människor ska få ta del av de fantastiska kvaliteter som finns i Vårberg och i hela Skärholmen.

Mycket att uppleva i Vårberg

Vårberg är en stadsdel med egen identitet och lång historia. För inte så länge sedan var här landsbygd med ett par torp och några sportstugor från 1930-talet. Men på 60-talet byggdes stadsdelen ut i snabb takt med tunnelbana och bostäder. Karaktäristiskt är att bostadsområdena här i Vårberg är många och små, med sinsemellan väldigt olika gestaltning.

Park- och naturmarken är Skärholmens gröna vardagsrum och nu kan vi säga välkommen till både park och bostäder, vilken milstolpe!

Intill de nya bostäderna finns mycket att uppleva. I höstas invigdes Vårbergs jättar intill – Stockholms stads största satsning på offentlig konst. I närheten ligger stadsparken Vårbergstoppen som precis rustats och dessutom är en av finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad. Här finns fågeltorn, grillplats, amfiteater och lekmöjligheter för alla åldrar. Vårbergs IP bredvid har nyligen fått nytt konstgräs och löparbanor och konsthallen Kummelholmen har utställningar i världsklass.

Bilder från spadtag

Innan det första spadtaget vid Vårbergstoppen. Bild: Åke Sundvall
Joakim Larsson stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad tillsammans med Hanna Lindskog vd Åke Sundvall Byggnads AB och Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB. Bild: Åke Sundvall
Karin Ahlzén, ansvarig för Fokus Skärholmen Stockholms stad höll tal vid spadtag för 300 bostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Åke Sundvall
Pandemisäkrat spadtag för bostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Åke Sundvall

Läs mer om Fokus Skärholmen

Uppdaterad