Begränsad framkomlighet på Stadsgårdsleden i juli

Nu målas Slussbrons undersida.

Nu ska undersidan av Slussbron få sin guldfärg. Måleriet, som påbörjades i maj och beräknas närma sig södermalmssidan i början av juli, kommer under en period att ha stor påverkan på trafiken på Stadsgårdsleden.

Från 1 juli – 29 juli kommer bilar att ledas växelvis via ett körfält förbi arbetsområdet under bron. Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet på delad bana.

Så påverkas trafiken

  • Biltrafik regleras med skyttelsignal förbi arbetsområdet under Slussbron. Stora fördröjningar och köbildning förväntas för biltrafik i riktning mot City i rusningstrafik. Trafik från Centralbron på Riddarfjärdsavfarten blir också fördröjd.
  • Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet på delad bana.
  • Som avlastande åtgärd stängs Söder Mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden för biltrafiken. Påfarten till Centralbron förblir öppen.
  • Biltrafik på Söder Mälarstrand mot Stadsgårdsleden hänvisas Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan.

  • Trafik som av miljöskäl inte är tillåten på Hornsgatan, som är en miljözon, hänvisas under perioden till Södra länken.
  • Busslinje 480 blir något påverkad.

Målning av Slussbron

Mer om projektet

Kontakt Projekt Slussen

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad