Pågående arbeten inom Fokus Skärholmen

Bostäder byggs intill Vårbergstoppen och under sommaren pågår arbete med Stockholmshems nya huvudkontor i centrala Skärholmen. Du hittar information om pågående arbeten på Fokus Skärholmens webbplats.

Pågående arbeten 

Bostäder vid Vårbergstoppen

Tre byggaktörer bygger just nu bostäder vid Vårbergstoppen. Arbetsområdet är inhägnat och vissa gångvägar är avstängda. Använd alternativa gångvägar (streckade linjer) för att besöka Vårbergstoppens stadspark. 

Sprängning vid Måsholmstorget

Stockholmshem ska bygga ett nytt hus vid Bredholmstorget i Skärholmen med 102 lägenheter, kontor och lokaler för kulturverksamhet. I sommar gör de markarbeten inför byggstarten som är planerad till hösten. 

Arbetet med marken pågår under sommaren och innebär borrning och sprängning i berg. Buller och transporter som forslar bort massorna förekommer. 

Mer information:
Stockholmshems webbplats

Uppdaterad