Fortsatt undersökning om resvanor i Norra Djurgårdsstaden

För att bättre kunna förstå resvanor och rörelsemönster i Norra Djurgårdsstaden har det under våren pågått mätningar med trafikradar på Bobergsgatan. Dessa kompletteras under perioden juli-oktober med ett antal mätare för Wi-Fi. Tre mätare är placerade längs stråket vid Husarviken, två vid Bobergsskolan och Hjorthagshallen, fyra längs Bobergsgatan och en vid gång- och cykelstråket ”Vardagslivets gång” vid Ropstens tunnelbana.

– Mätningarna är ett komplement till de resvaneundersökningar som Stockholms stad brukar göra och det ska bli mycket intressant att ta del av resultaten av dessa mätningar till hösten och vår förhoppning är att få data för att studera resvanor och rörelsemönster i området, säger Jenny Simonsson, ansvarig trafikplanerare för Norra Djurgårdsstaden.

Tekniken som används gör det möjligt att exempelvis uppskatta hur många som går och cyklar, när och var. Resultat från studien kommer att bearbetas och presenteras under hösten 2021.

Resvanestudien är en pilot inom ramen för forskningsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) och drivs av exploateringskontoret i samarbete med bland annat RISE, S:t Erik kommunikation, Sensative och Metry. All data som samlas in är anonymiserad, krypterad och lagras inte över tid.

Relaterade länkar:

Nyhet om trafikradar på Bobergsgatan

Nyheten om hur och när Båthusparken används?

Lokala väderstationer på gröna tak 

Innovationsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) 

Kontaktpersoner:

Ansvarig för datan och pilotstudien gällande resvanor:
Alex Jonsson, RISE Prototypande Samhälle
Mob: +46 (0)70 433 13 12
alex.jonsson@ri.se

Projektledare Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden:
Anna Bondesson, Stockholms stads exploateringskontor
Tel: +46 76 760 27 51
anna.bondesson@extern.stockholm.se

Uppdaterad