Frågor & svar – gångtrafik i Slussen

Mellan de nya lågbroarna, med slussrännan i mitten, skapas ett torg på vattnet. Sittplatser längs kajerna och kaféer under huvudbron kommer att ge stockholmare och besökare möjlighet att fika, njuta av solen eller titta på slussningen.

Under vecka 24 fokuserade vi lite extra på gångtrafiken i Slussen och avslutade med en frågestund. Här har vi svarat på frågorna som kom in.

När öppnar nästa övergång för gångtrafik och var?
Nästa övergång som öppnas mellan Södermalm och Gamla stan är den östra lågbron som öppnas 2023.

När man kommer med Värmdöbussarna till Slussen, hur går man då till Gamla stan?
Idag tar du dig upp via trappor eller hiss till Katarinavägen och går sedan över Slussbron till Gamla stan. 
När den nya bussterminalen öppnar finns flera valmöjligheter; antingen över Slussbron, via lågbroarna under Slussbron eller gång- och cykelbron.

Hur designas områdena där cyklister och gångtrafikanter möts för att sänka hastigheten?
Områden där olika trafikslag möts regleras på olika sätt. Det handlar inte enbart om att reglera hastigheten utan att i helhet skapa trafiksäkra lösningar. Det kan exempelvis handla om att tydligt separera trafikslag genom höjdskillnader, linjemålning eller olika beläggning. Passager kan också skyltas med olika former av övergångar där de vanligaste är övergångsställen där gående har företräde. En viktig aspekt är såklart att trafikanterna följer trafikreglerna på platsen.

Planerar ni att sätta in någon form av farthinder för cyklister?
Staden har som ambition att inte anlägga farthinder på cykelbanor då de medför en ökad olycksrisk. Slussen är ett stort arbetsområde just nu och därför uppmanar vi alla trafikanter till extra försiktighet.

Varför är bara en sida av Slussbron öppen och varför finns inte några fönster i staketet?
Längs arbetsområdena på Munkbron och Södermalmstorg finns begränsad yta och enbart utrymme för cykelbana, som också fortsätter över Slussbron. Att lägga in en gångbana på samma sida är tyvärr inte tekniskt möjligt just nu. Av den anledningen, att den västra sidan av Slussbron enbart är cykelbana just nu, finns inte några fönster i byggplanket.

När kan man gå på båda sidor om Slussbron?
Mot slutet av byggtiden 2025, när utrymme frigörs på brons norra och södra sidor, öppnar också den västra gångbanan. Båda sidorna av Slussbron kommer att se likadana ut med både gång- och cykelbana. Då kommer också bänkar att placeras ut längs med bron.

När är den nya gång- och cykelbron klar?
Gång- och cykelbron, som löper längs med tunnelbanebron, planeras stå klar 2025.

När öppnar lågbroarna?
Den östra lågbron öppnas under 2023 och den västra lågbron öppnas 2024.

Hur räknar ni antal personer som passerar bron?
Trafikkontoret gör mätningar med en manuell klickmätare.

Varför har ni gjort snedstreck mellan torget och Katarinahissen?
Snedstrecken vid körytans mittlinje finns till för att trafik ska ledas förbi och inte in i refugen vid mörkerkörning.

Blir det någon galleria i nya Slussen?
I navet mellan bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan blir det en handelsplats med möjlighet till enklare inköp.

När öppnar Thor Modéens trappor igen?
Thor Modéens trappor beräknas öppna igen 2022.

Kommer Söderbergs trappor att öppna igen?
Söderbergs trappor går just där infarten anläggs till den nya bussterminalen och kommer därför inte att öppna igen. Istället öppnas Lokattens trappa som förbindelse mellan Katarinavägen och Stadsgården. Lokattens trappa förses också med hiss för ökad tillgänglighet.

Kommer delar av gångsträckor/torg bli klara innan hela bygget är klart?
Vissa gångstråk kommer att bli klara innan byggtidens slut. Exempelvis öppnar den östra lågbron under 2023 och andra allmänna ytor under 2024.

Undrar du något mer? Välkommen att höra av dig till slussen@stockholm.se eller fördjupa dig i artikeln Gångtrafik genom Slussen

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad