Nästa steg för Sätra C

Torget vid Sätra C och biljetthallen med påbyggnad. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021

Fram till den 31 augusti kan du tycka till om utvecklingen av Sätra centrum, som ingår i Fokus Skärholmen. Förra året livesändes ett informationsmöte i samband med samrådet och nu är det dags för nästa steg - granskning.

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med 550 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. 

Ändringar sedan samråd

Via Bygg- och plantjänsten som du når via projektets webbplats kan du ta del av samrådsredogörelsen och alla underlag som tagits fram inför granskningsskedet. De största förändringarna innebär att bostadshusen blir lägre och att biljetthallen blir högre i jämförelse med samrådsförslaget.

  • Hus D: 5 + 2 våning ändras till 4 + 1 våning
  • Hus E: en våning lägre på del närmast torget samt minskat indrag mot nordväst
  • Hus F (biljetthall): Påbyggnad i två plan samt entréutbyggnad

Läs mer:

Uppdaterad