Ny insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden

Nu inleds en insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen. Studien syftar till att undersöka hur insekter knutna till ekskog sprids.

Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse och kan gröna stråk skapa ekologiska samband? Det är några av frågorna som man hoppas få svar på i en studie som Calluna AB genomför på uppdrag av exploateringskontoret. Mellan juni och mitten av augusti kommer man att undersöka funktionen för spridning av insekter i Hästhagsparken, som trivs i ekar mellan Nationalstadsparken och Hjorthagens ekskogar.

För att kunna studera insekterna har man satt upp anordningar i form av insektsfällor med plexiglas i ekarna. Tack för att du låter fällan vara ifred.

Dessutom studeras spridningen mellan Nationalstadsparken och Hjorthagens krans, vad gäller pollinering. Färgade skålar med vatten med diskmedel har satts upp på marken i parkstråket, på ett grönt tak (Hårdvallsgatan 24) och på ett plåttak (Svenska Bostäders studenthem). Syftet är att studera om de gröna taken underlättar spridning av pollinatörer.

Eken har stor betydelse för den biologiska mångfalden och är livsmiljö för ett stort antal organismer. Bara i Sverige beräknas 1 500 arter vara mer eller mindre beroende av eken. Det gäller exempelvis för skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar, flertalet av dessa är rödlistade.

I augusti berättade SVT Nyheter Stockholm om den pågående inventeringen. Se klippet, SVT Nyheter Stockholm (extern länk). 

För frågor, kontakta: 
Anna Koffman, ekolog på Calluna:
Tel: 070-812 30 96
anna.koffman@calluna.se

Uppdaterad