Geoteknisk undersökning längs Tyska Bottens väg 28 juni - 2 juli

En geoteknisk undersökning kommer utföras 28 juni - 2 juli, 2021 längs Tyska Bottens väg i höjd med Fritidsvägen i Bromma.

Syftet med utredningen är grundläggning för planerade bostäder.

Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:30 - 16:00. 

Arbetet kan innebära oljud i samband med borrning i berg. 

Undersökningen utförs av Gaia Survey AB , via Geomind.
Beställare är Småa AB.

Läs mer om planerade bostäder: 
Radhus längs Tyska Bottens väg, Stockholms stads webbplats.

Uppdaterad