Nytt konstverk vid Medborgarhuset

Huvudentrén till det nyrenoverade Medborgarhuset är nu markerad med en ny konstnärlig gestaltning av Kristina Matousch i samarbete med Anders Soidre. Den öppna skulpturen Knopen förstärker den viktiga platsens mångsidiga karaktär och skapar förbindelsen mellan det yttre och det inre rummet.

Skulpturen är gjuten i kiselbrons och är i form av en gigantisk råbandsknop (även kallad sjömansknop). Konstverket blir en symbol för förbindelsen mellan huset och torget och mellan de människor som antingen sammanstrålar eller passerar varandra i denna populära offentliga miljö.

Knopen, Stockholm konst webbplats

Husets nya konst

I samband med ombyggnaden har huset även fått flera nya konstverk invändigt. Dessa är skapade av Runo Lagomarsino, Maria Hedlund och Lina Selander.

Konstverken är framtagna i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln, vilket innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Bildgalleri

Nya konstverket vid huvudentrén är i brons och är formad som en stor råbandsknop.
Knopen, skapad av Kristina Matousch i samarbete med Anders Soidre. Foto: Caroline Berg
Konstverket står mellan de två stora trapporna på Medborgarhusets framsida.
Foto: Caroline Berg
Knopen är ett gigantisk konstverk som går att gå under.
Knopen är inte åtdragen utan snarare i ett läge mittemellan. Den kan lösas upp och den kan dras åt. Foto: Caroline Berg

Läs mer om Medborgarhuset

Uppdaterad