Spadtag för radhus vid Vårbergstoppen

Radhus vid Vårbergstoppen, byggstart 2021. Bild: Wästbygg

I veckan togs ett första spadtag för 36 Svanenmärkta radhus vid Vårbergstoppen. Projektet ingår i Fokus Skärholmen som innebär cirka 6500 nya bostäder totalt.

Spadtag

Karin Ahlzén, som ansvarar för arbetet i Fokus Skärholmen var på plats under det, på grund av Corona, säkrade spadtaget tillsammans med representanter för Wästbygg (Jeanette Corvinius regionchef entreprenad, Joakim Efraimsson VD, Morgan Palmersjö Andreasson regionchef projektutveckling). 

Inom Fokus Skärholmen pågår arbete med 16 olika delprojekt i Skärholmen. Projekten innehåller cirka 6500 nya bostäder där dessa 34 ingår! Fler bostäder innebär också fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden

Karin höll ett tal där sammanhanget för projektet framgick. I Vårberg finns mycket att uppleva just nu. I höstas invigdes Vårbergs jättar, intill finns den nya stadsparken Vårbergstoppen och i närheten Vårbergs IP samt konsthallen Kummelholmen med utställningar i världsklass.

Inflyttning 2022

Radhusen är och ligger i anslutning till den nya stadsparken Vårbergstoppen, som nyligen knep en bronsplacering i Årets Stockholmsbyggnad.

Vårbergstoppens stadspark
Vårbergstoppen - Stockholm växer (växer.stockholm)

Byggaktörens webbplats för projektet
Parklyckan - bostadsrättsradhus i Vårberg (wastbyggvarahem.se)

Läs mer:

Uppdaterad