Sveriges (kanske) mest välbevakade byggplats

Tunnelbanespår vis Slussen med utsikt mot Gamla Stan och delar av bygget.
Spåren inne i tunnelbanan och tunnelbanebron är en viktig del av Projekt Slussens mätningar. Foto: Lennart Johansson

Sprängning, schaktning, muddring och pålning – flera tunga arbeten pågår vid Slussen. För att säkra att rörelserna i mark och byggnader inte blir för stora bevakas området av ett omfattande nätverk av mätstationer och mätpunkter.

Hela 1700 mätpunkter finns utplacerade runt om i Slussenområdet. Syftet är att säkra tunnelbanan, broar och fastigheter så de inte skadas under byggtiden.

Karoline Kiener är Mätsamordnare i projektet och har jobbat här sedan mätningarna började 2015. Karoline har tidigare arbetat med kontrollmätningar i både Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, då framförallt med stationen vid Odenplan. Erfarenheterna från dessa projekt har varit en bra grund inför arbetet med Slussen.

– Att arbeta med kontrollmätningar i Slussenprojektet är spännande, då det inte finns något annat projekt i Sverige som har så många mätpunkter.

Karoline berättar att arbetet som mätsamordnare på Slussen innebär att kontrollera alla mätare och bedöma de resultat som de visar.
– Det är viktigt att mätresultaten är trovärdiga. Resultaten dokumenteras och arbetas med i en hela tiden pågående dialog med byggledning, Trafikförvaltningen och berörda fastighetsägare. Just nu är vi två mätsamordnare på Slussen.

Mätutrustningen är mycket känslig och visar avvikelser i millimeter och till och med små temperaturskillnader ger tydliga utslag. För att få rätt grundförutsättningar startade mätningarna redan 2015, ett år innan själva rivningarna startade. Även väldigt små variationer är viktiga att fånga upp. Det rör sig ofta om millimeter-förändringar i marken som ska uppmärksammas och analyseras.

Om mätresultaten skulle visa på ett avsteg, så stoppas arbetet direkt. Då behöver en utredning göras och åtgärder vidtas. Än så länge har det inte inträffat några avsteg i projektet.

– Grundförhållandena runt Slussen är svåra, då det inte finns fast berg. Det är också många utmaningar då det händer så mycket på en liten yta. Tunnelbanan, bilar, bussar, cyklister och gångtrafikanter ska kunna passera här under byggtiden. Därför är det viktigt att det inte händer något som påverkar trafikanterna.

– Spåren inne i tunnelbanan och tunnelbanebron är en viktig del av våra mätningar. Station Slussen har länge haft problem med grundförhållandena och under 80-talet utfördes en grundförstärkning, för att den sjunkit så mycket.

En mängd mätpunkter finns nu på spåren. Var tionde meter sitter små prismor mot vilken totalstation mäter längder och vinklar. Sedan gör ett program beräkningar av hur mycket spåren rör sig. Mätresultaten sker tre gånger i timmen och medelvärdet redovisas en gång i timmen.

Förutom mätutrustning i tunnelbanan finns mätare uppsatta på olika fastigheter. Många av fastigheterna runt Slussen och i Gamla Stan är försedda med avvägningsdubbar. I Gamla Stan har mätningarna pågått sedan 70-talet eftersom många fastigheter sjunkit på grund av de dåliga grundförhållandena.

På Katarinaberget sitter 180 vibrationsmätare uppe på flera fastigheter. 70 av dessa mätare är triaxiella, vilket betyder att de mäter i tre riktningar och de används oftast för mätning i undermarksanläggningar eller vid arbeten på nära håll. Vibrationsmätarna mäter vibrationerna vid varje sprängning för bussterminalen, för att säkerställa att rörelserna vid sprängningar inte överstiger riktvärden. Besiktningar utfördes i fastigheterna innan sprängningsarbetena för nya bussterminalen påbörjades. Därför går det att avgöra hur mycket varje sprängning får vibrera, utan att husen tar skada.

Våra mätsamordnare och alla dessa mätare bidrar till att området är välbevakat. Karoline avslutar: – Vi har stenkoll!

Uppdaterad artikel från oktober 2017

Uppdaterad