Trapporna på Söders höjder

En sektion i vackra Lokattens trappa.

Söders höjder säger vi ofta med rätta om Södermalm. Höjdskillnaderna hanterar vi med trappor och kring Slussen finns det en hel del:

Thor Modéens trappa är döpt efter en svensk komiker och skådespelare som medverkade i många filmer under 1930- och 40-talet. Han var också knuten till Södra teatern som ligger intill. Just nu är trappan avstängd och renoveras. Den ursprungliga trappan hade sammanlagt 97 steg fördelat på fyra sektioner.


Thor Modéens trappor ligger i hörnet av Katarinavägen och leder upp till Klevgränd.
Bild: Conny Linder

Harald Lindbergs trappor fick sitt namn 2001 efter konstnären Harald Lindberg som hade en ateljé vid Södermalmstorg, men trappan anlades redan i början av 1940-talet. Den omfattar sammanlagt 119 steg.


Harald Lindbergs trappor knyter samman Katarinavägen och Klevgränd. 
Bild: Conny Linder

Nuvarande Lokattens trappa färdigställdes 1914 och behöll namnet efter den tidigare trappan. Vid trappan fanns en krog, Lokattens krog, som bland annat Michael Bellman sjungit om. Trappan har varit stängd sedan 1970-talet, men renoveras nu och beräknas öppnas 2023. Då kompletterad med hiss. Trappan har cirka 135 steg.


Lokattens trappa binder ihop Stadsgården och Katarinavägen.

Det finns fler trappor och vi har även hittat en webbsida som enbart handlar om östra Södermalmstrappor. Det är den nu bortgångne Conny Linder som kartlagt över 200 trappor, räknat deras steg och kategoriserat dem. Ett gediget arbete! Hans dotter Anna har sammanställt hans material på webbplatsen http://connylinder.se/. Gå gärna in och lär er mer om trappor!

Mer om projektet

Uppdaterad