Tredje delen av slusskanalen anländer

Slusskanalen lämnar Värtahamnen med bogserbåtar och följebåtar.
Slusskanalen lämnar Värtahamnen med bogserbåtar och följebåtar.

Nu är det dags för den västra delen av slusskanalen att skeppas i två delar från Värtahamnen till Slussens arbetsområde i Saltsjön. Till hösten kommer den västra delen att bogseras vidare in i Mälaren där dess slutliga position är.

Resan från Värtahamnen till Slussen

Slusskanalen i nya Slussen består av tre delar. Två av delarna, den östra och västra, har tillverkats i Värtahamnen på en sänkbar pråm och den mellersta delen har gjutits direkt på plats under Slussbron. I juni 2020 anlände kanalens östra del till byggområdet vid Slussen och nu är det dags för den västra delen att flottas mot sin slutliga position.

Den 30 juni avgår en sänkbar pråm lastad med slusskanalen från Värtahamnen. Utanför Loudden sänks pråmen ner mot botten och med hjälp av avancerade flytelement hålls kanalen flytande. Bogserbåtar flottar sedan kanalen mot Slussen där delarna läggs vid Stadsgårdskajen och Skeppsbrokajen i första skedet. I höst bogseras kanaldelen vidare in i Mälaren och läggs vid den då färdigbyggda Munkbrokajen.

Till skillnad från den östra delen av slusskanalen som var byggd i ett stycke är den västra kanaldelen delad på längden och kan därför bogseras som två separata delar. Det är nödvändigt på grund av bogseringen i Mälaren. Där är det många trånga passager, både på djup och höjd, som kanaldelen inte hade kunnat passera om den var byggd i ett stycke. När båda delarna har bogserats in till Munkbrokajen gjuts de ihop och bildar den västra kanaldelen.

Idag ligger jordmassor på Slussbrons västra sida. De ska schaktas och muddras bort. Sedan ska sjöstöd pålas och gjutas på sjöbotten. Därefter kan den västra slusskanalen sänkas ner på sjöstöden och slutligen gjutas ihop med de andra delarna och bilda en hel slusskanal. Enligt planen kommer båtar att kunna slussa genom den nya slusskanalen från 2024.

Sänkbar pråm lastad med kanaldelen utanför Loudden. Pråmen sänks ner mot botten och snart flyter kanalen själv.⁠


Ena halvan har lättat från pråmen och flyter nu själv.


När hela kanaldelen flyter inspekterar dykare botten och säkerställer att ingenting kan fastna i propellrarna.


Bogserbåtarna kopplas på. Mot Slussen!


Bogserbåtar och en del av kanalen på väg in för att lägga till vid Skeppsbrokajen

Mer om projektet

Uppdaterad