Återställning av Östermalmstorg

Östermalmstorg med svart byggplank runt om och en grävmaskin på en betongyta. I bakgrunden Östermalms saluhall. om
Bottenplattan från den tillfälliga saluhallen tas nu bort. Foto Caroline Berg.

Den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg har monterats ner och nu pågår arbeten med att återställa torget tillfälligt. Dessa arbeten beräknas vara klara i oktober 2021. Samtidigt utreder staden en ny framtida gestaltning för Östermalmstorg.

Sedan 2015 har Östermalmstorg varit en plats för den tillfälliga saluhallen under tiden den ordinarie saluhallen renoverades. Nu är Östermalms saluhall öppen igen och den tillfälliga saluhallen har monterats ner. Kvar på torget är byggnadens bottenplatta som kommer tas bort med start sommaren 2021. Torget kommer därefter få en temporär återställning som beräknas vara klar i oktober 2021.

Innan Östermalmstorg kan få sin slutgiltiga utformning, behöver Region Stockholm också renovera tunnelbanans tätskikt som utgör taket för tunnelbanans biljetthall under torget.

Slutlig återställning

Stockholms stad arbetar samtidigt med att ta fram ett förslag på en ny framtida gestaltning för Östermalmstorg. Bland annat utreds ett medborgarförslag som inkommit till oss. När Stockholms stad har fattat beslut om torgets framtida utformning kommer vi att kunna presentera en mer detaljerad tidplan för arbetena. Stadens målsättning är ett fint gestaltat torg, som också ska vara tryggt och tillgängligt.

Läs mer om den tillfälliga saluhallen

Uppdaterad