Grönytor i nya Slussen

I Katarinaparken kommer sittplatser med lövskugga att finnas.

Träd och grönska skapar kontraster i stadsmiljö och skyddar när vädret slår om. Den tidigare, gråa trafiklösningen vid Slussen ska omvandlas till en mosaik av gator, kajpromenader, torg och platser med fylliga träd, grön parkyta och färgglada planteringar.

Området kring Slussen är en utmanande plats att plantera på. Exempelvis finns begränsat med utrymme i mark och speciella förutsättningar för vattenhantering på bjälklag som finns i marken. Siktet är inställt på att skapa en robust anläggning som tål framtida förändring.

Omkring 100 träd planteras i nya Slussen. De ska fördelas mellan Södermalmstorg, Ryssgården, Katarinaparken, Stadsgårdsleden, Slussbroplan och Kornhamnstorg/Slussplan i Gamla stan. Flest träd placeras i Katarinaparken och på Södermalmstorg.

Det blir träd av olika arter och storlekar. På Södermalmstorg och i Katarinaparken planteras freemanlönn, berlineral, smalbladig silverbuske, smalbladig ask, mannaask, kinesträd, japansk magnolia och rosenmagnolia.

På Ryssgården planteras ett kinesträd och i Gamla stan sätts smalbladig silverbuske. På Mariagränd tillkommer stora syrener. Syrener sätts också vid Stadsgårdsleden i kombination med ornäsbjörk, som är Sveriges riksträd. När träden anländer och planteras är de redan mycket stora men kommer att växa till sig ytterligare på plats.

– Vi har eftersträvat att det ska finnas gott om sittplatser både i sol och skugga. Sittplatser i lövskugga kommer det främst att finnas i Katarinaparken och vid Södermalmstorg. Naturligtvis placeras också sittplatser så att man kan njuta av utsikten över Riddarfjärden, Gamla Stan och Strömmen, säger Per Qvist, landskapsarkitekt på Stockholms stad.

I anslutning till träden anläggs planteringsytor med lägre buskar och perenner vid Kornhamnskajen, på Södermalmstorg och i Katarinaparken. De är noggrant planerade för att det ska finnas arter som blommar under hela säsongen - från tidig vår till höst. Exempelvis med en början av blomsterlök, som snödroppar och krokus, och avslutning med brittsommaraster. Arterna har också valts med omsorg för att gynna våra pollinatörer.

Foton nedan: Sofia Eskilsdotter

Ett urval av arterna som planteras i nya Slussen

Rosenmagnolia planteras i Katarinaparken och på Södermalmstorg.
Japansk magnolia planteras i Katarinaparken och på Södermalmstorg.
Prototypplanteringen med perenner har en vild och fluffig karaktär.
Perovskia till planteringsytorna.
Smalbladig ask planteras i Katarinaparken och på Södermalmstorg.
Smalbladig silverbuske planteras i Gamla stan, Katarinaparken och på Södermalmstorg.
Lövverket på den smalbladiga silverbusken.

Mer om projektet

Uppdaterad