Ny strategi med vägledningar för småhus- och villaområden

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 16 juni Varsam utveckling av småhus- och villaområden – strategi med vägledningar. Dokumentet är en del av stadens samlade strategier för Stockholms gestaltning.

Stockholms småhus- och villaområden är viktiga för staden och utgör en unik och attraktiv boendemiljö som är efterfrågad av många. Områdena utgör en del av Stockholms karaktär som behöver värnas när staden växer.

Med denna strategi klargörs de viktiga värdena i stadens villa- och småhusområden och genom vägledningar kan utvecklingen styras i önskvärd inriktning. Dessa kommer att fungera som stöd vid bedömningar och ge ökad rådighet för stadsbyggnadsnämnden i sitt myndighetsutövande.

Varsam utveckling av småhus- och villaområden finns att ladda ned som pdf.

Varsam utveckling av småhus- och villaområden- strategi med vägledningar (pdf,10 MB, nytt fönster)

Uppdaterad