Slussenområdet är en historisk mötesplats

Arkeologisk utgrävning i Södra Järngraven, Slussen, juli 2021. Foto: Lennart Johansson

Från 1 september kan du följa med på Medeltidsmuseets historiska vandringar runt Slussen på onsdagar och torsdagar. Anmälan görs via Medeltidsmuseets hemsida.

I nästan tusen år har människor mötts vid Slussen. Detta har arkeologer upptäckt och gör den nya Slussens mål – att bygga om från en trafiklösning till en mötesplats – extra intressant.

Sedan nya Slussen började byggas, har arkeologer funnits med sida vid sida i arbetet. Det har varit en hisnande tidsresa och många intressanta fynd har gjorts. Det är både fynd från tidsepoker långt innan man visste att platsen användes eller att människor möttes här, och fynd från länder långt bort. Det är fynd som har varit värdefulla och fynd som kastats bort av dåtidens användare. Alla dessa fynd har gett oss en helt ny inblick i historien och visar att den här platsen länge har varit en mötesplats.

Historiska vandringar

Ta chansen att höra allt om dessa fynd och vad som har hänt i området runt Slussen. Medeltidsmuseet berättar om fynden och de historiska vingslagen i Slussen på sina populära vandringar. Från den 1 september 2021 kommer Medeltidsmuseet även att ha vandringar på onsdagar och torsdagar klockan 14.00. Samlingsplats utanför Slussenrummet på Södermalmstorg 4.

Anmälan görs via Medeltidsmuseets webbplats: 
Vandring vid Slussen - Medeltidsmuseet (stockholm.se)

Vill du veta mer?

Mer om projektet

Uppdaterad