Ett skepp kommer lastat med lucka och broar

Lastfartyget med de öppningsbara broarna och avbördningsluckan ombord vid Stadsgårdskajen.

Många pusselbitar ska läggas på plats innan nya Slussen står färdig. Nästkommande bitar att passa in är de öppningsbara broarna, som ska komplettera lågbroarna, och den första avbördningsluckan.

I början av augusti lastades de två öppningsbara broarna ombord på ett lastfartyg i Polen, där de tillverkats. Fartyget styrde mot Karlshamn för att också hämta en 85 ton tung avbördningslucka.

Med hjälp av lastbil transporterades avbördningsluckan från produktionshall till hamn i Blekinge. Väl i hamn lastades luckan ombord på fartyget med de två öppningsbara broarna ombord och färdades sedan sjövägen till Stockholm.

Tidigt en tisdagsmorgon anlände lastfartyget till Stockholm. Följande dagar väntade lyft av både broar och lucka. Pontonkranen Lodbrok utförde lyften som tog cirka 1,5 timme vardera.

De öppningsbara broarna lyftes av från lastfartyget vid Stadsgårdskajen och placerades på Skeppsbrokajen. Där ska de förvaras tills montering. Den östra öppningsbara bron monteras ovan slusskanalen senare under hösten 2021.

Avbördningsluckan lyftes in under Slussbron och placerades på speciella rännor. Rännorna ska hjälpa till att passa in luckan till sin slutgiltiga plats, ett arbete som kräver millimeterprecision. När luckan ligger i sin rätta placering sänks den ner i avbördningskanalen och installationsarbeten tar vid.

Under våren 2022 beräknas avbördningen i den södra avbördningskanalen vara i drift. Då kan den gamla slusskanalen, som nu används för avtappning, tas ur drift och den norra avbördningskanalen färdigställas. Under 2023 beräknas den östra låga bron öppna för cykeltrafik.

Pontonkranen Lodbrok lyfter avbördningsluckan från lastfartyget. 


Den andra öppningsbara bron lastas av på Skeppsbrokajen.

Här kan du läsa mer om avbördningsluckorna

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad