Hagastaden - från minus till plus

När spaden sattes i backen 2010 för att påbörja byggandet av den nya stadsdelen Hagastaden gjordes detta trots att projektet antogs gå drygt två miljarder kronor minus för staden. Drygt halva byggtiden har gått och räkenskaperna har förändrats. Hagastaden visar nu ett betydligt plus istället.

När visionen formulerades för Hagastaden 2007, då kallat ”Norra station ”, handlade det om att överdäcka motor- och järnväg till stora kostnader för att länka samman Stockholm och Solna och ge möjligheten att skapa ett livskraftigt område med både bostäder och verksamheter, främst inom Life Science. Kalkylen visade minus rent ekonomiskt med drygt två miljarder kronor för staden, men projektet ansågs ändå ha så betydande fördelar att det klubbades igenom.

Flera skäl till god utveckling
Nu har ett så kallat reviderat genomförandebeslut tagits av exploateringsnämnden, där räkenskaperna redovisas och det är istället ett betydande plusresultat som kan visas.

- Skälen är flera, säger nytillträdda projektchefen Sofi Klingvall. Dels har den geografiska omfattningen på projektet ökat så vi har kunnat skapa fler byggrätter och därmed kunnat sälja fler kvadratmeter. Sedan har markpriserna ökat betydligt sedan förra beslutet togs, till exempel har markvärdena för kontor ökat upp till tre gånger sedan första markanvisningen 2007. Dessutom har vi tillsammans lyckats hålla nere kostnaderna i entreprenaderna och även sett till att få in mer inkomster, vilket sammantaget är mycket positivt för kalkylen.

Utgifterna spås öka endast marginellt och nettobudgeten för projektet sänks i och med beslutet från 10,4 till 9,4 miljarder kronor.

2030 räknar staden med att Hagastadens tre områden i Stockholm är genomförda och att den nya stadsstrukturen mellan Vasastaden och Solna har blivit just den livskraftiga och moderna plats som visionen förutsåg. Då bor cirka 13 000 invånare här.

Länk till ärendelistan, se ärende 28
Reviderat genomförandebeslut

Uppdaterad