Arbeten i Slussen hösten 2021

Under hösten 2021 avslutas arbetet med lyft ovan tunnelbanan. Foto: Lennart Johansson

Hösten är här och mer än halva 2021 har passerat. Låt oss prata om några av de större arbeten som pågår i Projekt Slussen under årets återstående del.

Nytt skede i Katarinaberget 

Inne i Katarinaberget har en ny fas tagit vid. Sprängningsarbetena är avslutade och installationsarbeten påbörjas. Det innebär bland annat att ca 30 000 bultar ska borras in i berget. Bultarna ska delvis fungera för att fästa ett membran, som är ett slags innertak.

Rivningen på Södermalmstorg avslutas

Sedan december 2020 har vi arbetat nattetid med att lyfta bort konstruktion från tunnelbanetaket och Södermalmstorg. Under september görs de allra sista nattliga lyften. Därefter väntar avetablering och arbete med schakt påbörjas sedan för att bygga nya Södermalmstorg.

Montering av södra avbördningsluckan

I augusti anlände den första avbördningsluckan. Sedan ankomst har vi arbetat med lansering av luckan. Det innebär att luckan placeras i sitt framtida läge. Arbetet med att finjustera den 35 meter långa och 85 ton tunga avbördningsluckan handlar om millimeterprecision. Mot slutet av september lyfts luckan ner på plats och monteras i avbördningskanalen. Sedan fortsätter installation, driftprovning och kompletterande betongarbeten.­

Justering av botten under tunnelbanebron

Under september förbereder vi för erosionsskydd som ska placeras under tunnelbanebron. Botten jämnas och fylls ut där det behövs, och rensas på uppstickande föremål. När botten är scannad och jämn börjar arbete med erosionsskydd. Arbetet med botten och erosionsskydden utförs av dykare och pågår under hösten.

Slussen genom Slussen

I början av sommaren anlände den tredje och sista delen av slusskanalen. Kanalen ska tas in till Slussbrons västra sida via Mälaren. För att komma till rätt sida behöver den först gå via Hammarbyslussen. Kanalen flottas sedan under både Centralbron och tunnelbanebron, och läggs vid Munkbrokajen innan det är dags för montering.

Arkeologiska utgrävningar på Södermalmstorg

Snart är det dags för arkeologerna att undersöka vad som döljer sig under ytan på Södermalmstorg. Utgrävningarna vid Slussenområdet är de största som gjorts i Stockholm och en av de mest omfattande stadsarkeologiska undersökningar som någonsin genomförts i Sverige.

Ankomst norra avbördningsluckan & nedströms slusslucka

Mot slutet av året är det dags för den norra avbördningsluckan och nedströms slusslucka att flottas från Blekinge till Stockholm. Slussluckan monteras i slusskanalen i början av 2022 och den norra avbördningsluckan monteras 2023.

Rivningen av västra bron avslutas

När den nya Slussbron sattes i drift pensionerades den gamla bron. Sedan början av året har rivningen av västra bron pågått och mot slutet av året väntas alla brodelar vara bortplockade.

Byggnation av entré på Katarinavägen

I hörnet av Katarinavägen byggs en ny entré som kommer att leda till handelsplatsen, bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan. På entréns östra sida byggs också en trappa som kommer att leda till Mariagränd och Thor Modéens trappor. Entrén beräknas vara färdigbyggd under hösten 2021.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad