Biltrafik i nya Slussen

Nya Slussen blir en knutpunkt för biltrafik även i framtiden, men anpassas efter nya resvägar och färdsätt. Under vecka 38 ägnar vi extra fokus åt biltrafiken genom Slussen. Besök projektets Instagram @projektslussen för mer innehåll och information.

I den gamla Slussen från 1935 låg fokus på fordonstrafiken. Med tolv filer på två broar var konstruktionen byggd för att klara all norr- och södergående trafik i Stockholm. I nya Slussen ersätts de två broarna av en bro med åtta filer – Slussbron. Bron är anpassad för den minskande biltrafiken då det numera finns många andra resvägar och färdsätt. Bland annat är Slussbron byggd för att möjliggöra spårtrafik i framtiden.

Gårdagens lösning förvandlas till en mötesplats, där gående och cyklister får öppna ytor med utsikt över vattnet. Nya Slussen blir förstås en knutpunkt för biltrafik även i framtiden – trots att gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Den nya lösningen byggs med en kapacitet för 30000 fordon/dygn. Men genom de insatser som staden gör för att öka användandet av gång, cykel och kollektivtrafik räknar vi snarare med att cirka 20000 fordon/dygn kommer passera år 2030.

Dagens biltrafikytor genom Slussenområdet.

Stadsgårdsleden överdäckas

Stadsgårdsleden kommer att läggas i en tunnel, vilket gör kajerna och vattnet mer tillgängliga för gående och cyklister. Tunneln blir 420 meter lång och kommer att få en signalreglerad korsning i mitten som ansluter till Gamla stan genom slitsen i Slussbron. Inne i tunneln begränsas hastigheten till 50 km/h och det kommer att finnas en mittbarriär som skiljer trafiken åt. Tunneln kommer även att utrustas med övervakningssystem och detektorer så att trafikledningscentralen ”Trafik Stockholm” kan bevaka tunneln dygnet runt, precis som i Södra länken.

Enligt planen påbörjas överdäckningen av Stadsgårdsleden under 2022 och trafiken går in i tunneln under 2025.

Körfält västerut i Stadsgårdsledstunneln.

T-korsning med anslutning till slitsen i Slussbron.


Anslutning mellan Stadsgårdsledstunneln och Söder Mälarstrand.

Uppdaterad