Ett bergrum har öppnats i Katarinaberget

Västra delen av bussterminalen med utgång mot Katarinavägen.
Västra delen av bussterminalen med utgång mot Katarinavägen.

Ett stort bergrum har öppnats upp i inne i Katarinaberget. Det är skalet till den kommande bussterminalen som nu står färdigt efter ett par år av utlastningsarbeten.

Bergrummet kan än så länge inte ses utifrån. Det enda som vittnar om en kommande bussterminal är entrén på Katarinavägen, rampen på Stadsgårdsleden och ventilationsschakten på Klevgränd och under Lokattens trappa.

Nu när sprängnings- och utlastningsarbetena är klara, så återstår dryga två år av fortsatta arbeten. Vi var nyfikna på att veta mer om vad som ska hända i berget nu. Stefan Nilsson, samordnande byggledare för delområde Berg, berättar för oss om vilka arbeten som återstår innan bussterminalen i Katarinaberget är färdigbyggd.

Vänthallen i nya bussterminalen. Konsten på golvet är skapad av Gunilla Klingberg.

Kan du beskriva för oss hur det känns att gå inne i berget nu?
- Det är en katedralkänsla att gå i berget nu. Bra belysning är på plats och berget öppnar upp sig i stora ytor. Tidigare var det mer som att gå i en gruva.

Bussterminalen beräknas vara klar i december 2023. Vilka arbeten är det som återstår?
- Ja, nu återstår att fylla hela bergrummet med den infrastruktur som behövs för att den ska fungera som en trafiklösning och länk mellan tunnelbana, Saltsjöbana och handelsplats.

Det låter som ett omfattande arbete?
- Det är som att bygga en villa, fast större, i betong och under marken i berget, säger Stefan.

Han fortsätter:
- Just nu pågår tre olika typer av arbeten parallellt i berget. Det är bergförstärkning, installationer och betonggjutning.

Berget ska förstärkas med bergbult, för att kunna fästa de olika lager av tak som ska sättas upp. Först borras hål för bergbulten. Sedan fästs bulten i hålet med hjälp av sprutbetong. Det är i dessa bultar som själva membranet ska sättas upp i. Mellan membranet och bergväggen är ett mellanrum, där det vatten som alltid läcker ut i berg kommer att ledas bort genom. Nästa lager på taket blir en så kallad PP-fiber, som är ett brandskydd. Membranet är det lager som bussterminalens innertak sedan ska fastas i.

Samtidigt pågår installationsarbeten i marken. Det är kanalerna för all teknik som krävs för att driva terminalen som görs klara. I marken görs även utrymmen för avsättnings- och avbördningsmagasin. Markarbetena blir sedan själva grunden för de fortsatta arbetena och de beräknas pågå i fem månader. Därefter kan installationskanaler byggas i väggar och tak.


Installationsarbeten och kanaler för teknik i marken.

Betongkonstruktionen invid västra entrén är också i full gång. Stefan säger: Det är som att bygga ett flervåningshus inne i berget! Ställningar byggs för gjutningar invid västra entrén. Fyra våningar ska gjutas i betong i flera etapper. Formarna byggs på plats, som används för gjutningen med betong. Därefter rivs formen, byggs upp igen, för att sedan gjutas. För att leverera de cirka 10 kubikmeter betong som behövs för att gjuta varje etapp krävs 2 lastbilslaster. Konstruktionen är grunden till serviceutrymmen, teknik, hiss och rulltrappor. Arbetet görs i etapper och kommer pågå nästan ett år i den här delen av berget.

När den här stora betongkonstruktionen är klar i den västra delen, väntar samma arbete i den östra delen av terminalen. Stefan säger: Det är jättekonstruktioner! En så här stor bussterminal har inte införts i ett berg i Sverige tidigare.

När själva infrastrukturen för alla installationer är på plats, väntar arbetet med att fylla installationskanalerna med själva installationerna. Det handlar om stora fläktrum och transportinstallationer, såsom hissar och rulltrappor. Helst ska dessa sättas in i ett så sent skede som möjligt, för att undvika skador och slitage. Troligen installeras de mot slutet av 2022.

Målningen av bussterminalen kommer också att ske i etapper. De publika miljöerna målas sist. Konstinstallationer i betong, framtagna av konstnären Gunilla Klingspor, sätts kontinuerligt in i väggar och golv. För att kunna placera in dessa, behöver de grova arbetena vara klara.

Vilka utmaningar ser du i genomförandet av det här bygget?
- Just nu är den stora utmaningen att vi bara har en väg in i berget, via Stadsgårdsleden. Det skulle underlätta mycket om vi hittade en lösning för att kunna ha ytterligare transportvägar in för lastbilar, säger Stefan.

Mot slutet av byggtiden för bussterminalen ska anläggningen länkas ihop med tunnelbanan, Saltsjöbanan och handelsplatsen. En bro ska gjutas i betong till Saltsjöbanan, som också ska få ett nytt tak till perrongen.

Genomskärning av nya bussterminalen, vy från öst. Klicka för att förstora

Återställandet av utomhusmiljöer blir en viktig del inför öppnandet av bussterminalen. Det kommer att vara mycket stensättningsarbeten runtom området. Sten är ett beständigt material, vilket är bra tycker Stefan, för då är det hållbart.

Ventilationsschaktet vid Klevgränd ska beläggas med sten, för att likna den vägg som var där innan. Den gamla trappan, som nu är riven, mellan Klevgränd och Glasbruksgatan kommer att återställas till sitt ursprungliga utseende. Trappan räknas nämligen som ett byggnadsminne av riksintresse och alla stenarna från den är sparade och numrerade. Det blir ändå en utmaning, tror Stefan.

- Alla stenar har oregelbunden form. De numrerades när de togs ned, men själva formen som de satt på är borttagen och behöver gjutas på nytt. Stenarbete är ett komplicerat hantverk.

Stefan har lång erfarenhet av att arbeta i projekt som knyter an till historiska miljöer. Att det här är ett projekt som innebär en stor utmaning, kan även han intyga. ”Att få ihop det nya med det gamla är alltid en stor utmaning. Men får man ihop det, så blir det en trevlig plats att besöka.”

Efter en faktafylld och trevlig pratstund undrar jag vad Stefan personligen ser fram emot med sitt uppdrag här på projekt Slussen.

- Det är att få se konstruktionen i berget tillsammans med utomhusmiljöerna växa fram. Att få vara med i skapandet och få se helheten. Det ska bli roligt!

Snabbfakta om bussterminalen

  • Första sprängsalvan lossades i januari 2019
  • Sista sprängsalvan lossades i juni 2021 
  • Totalt har 1150 stora och små sprängsalvor lossats inne i berget
  • 300 000 kubikmeter berg har lastats ut
  • 35000 lastbilslass med utlastning av bergmassor
  • Totalt får terminalen 5 entréer (se bild ovan)
  • Bussterminalen blir en länk mellan handelsplatsen, tunnelbanan och Saltsjöbanan
  • Konstnären Gunilla Klingberg står för utsmyckning
  • Bussterminalen byggs med en kapacitet för 5000 personer. Man beräknar att cirka 2000 personer kommer att röra sig i bussterminalen samtidigt vid rusningstrafik.

Uppdaterad