Norra Djurgårdsstaden deltar i Park(ing) Day Frihamnen 18/9

Lördagen den 18 september, klockan 12–19, anordnas Park(ing) Day 2021 i Frihamnen. Stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden deltar med vår stora modell över det som är färdigbyggt och det som planeras i området, bland annat med en färsk uppdatering av den senaste utvecklingen i Värtahamnen. Vi berättar om planer och pågående arbeten samt svarar på frågor mellan klockan 12 -17.00.

Park(ing) Day är en rörelse och ett evenemang som startades i San Francisco 2005 för att belysa hur mycket plats bilar och parkeringsplatser upptar i stadsmiljön på bekostnad av mycket annat, som till exempel parker och andra sociala ytor.

På lördag 18 september är det parkeringen vid Frihamnstorget som fylls med aktiviteter, samtal och lek klockan 12.00–19.00. Dagen ska vara kulturmanifestation för framtidens hållbara städer och samhällen.

Stefan Modig från stadsbyggnadskontoret har arbetat länge för projektet och kommer att delta i ett panelsamtal, klockan 16.00–16.45, som handlar om "Kultur i mellanrummen – hur vi skapar en mer levande och inkluderande stad".

Uppdaterad