Nu upphandlas entreprenör för byggnaderna

Olika vinklar på ljusa träfasader
Det kommer vara ljust trä både på fasader och på taken på de hus som ska byggas på Järva begravningsplats.

Nästa år ska ceremonilokalen och servicebyggnaderna på Järva begravningsplats börja byggas. Nyligen inleddes upphandlingen av en entreprenör för det arbetet.

Förfrågningsunderlaget för upphandlingen publicerades i slutet av augusti. De företag som vill lämna anbud har fram till 8 oktober på sig. Därefter gör projektet ett urval som bland annat baseras på intervjuer med de företag som uppfyller kraven. Det formella beslutet om vilket företag som får entreprenaden fattas av kyrkogårdsnämnden. Avgörande för valet är hur entreprenören planerar att genomföra uppdraget och till vilken kostnad.

Det företag som får skriva kontrakt ska bygga en ceremonilokal på 400 kvadratmeter och servicebyggnader på 700 kvadratmeter. De kommer också att bygga alla detaljer kring gravöarna, så som entréer, staket, murar, naturstensarbeten, anlägga växtbäddar och bygga broarna över våtmarkerna med spegeldamm.

Sal för 100 sittande begravningsgäster

Ceremonilokalen kommer att ha en ceremonisal med sittplatser för cirka 100 personer, ett mindre ceremonirum samt utrymmen för bland annat kistor och för de som arbetar med ceremonierna.

Serviceanläggningen har dels en kontorsbyggnad med reception och personalutrymmen, dels två fordonshallar för kyrkogårdsförvaltningens arbetsfordon och material. Alla byggnader kommer att ha trä på fasaderna och på taken.

Inköp av träd och buskar görs separat

Uppdraget omfattar inte inköp och plantering av alla de träd, buskar och växter som kommer att finnas på begravningsplatsen. Där görs en separat upphandling under hösten.

Under första delen av år 2022 beräknas bygget av bland annat vägar, gravöar och våtmarkerna vara klara. Markentreprenaden utförs av NCC.

Arbetet med ceremonibyggnaden, servicebyggnaderna och finplaneringen inleds när markentreprenaden är klar.

Markarbetet, finplaneringen och byggnaderna är del av den första etappen av bygget av begravningsplatsen. Den första etappen har en total budget på 357 miljoner kronor och ska vara klar 2024. Nästa etapp inleds tidigast tio år senare.

Läs mer om Järva begravningsplats

Uppdaterad