Nu försvinner en järnvägsbro

Den järnvägsbro som byggdes för att tillfälligt leda om spårtrafiken, i samband med bygget av Norra länken, behövs inte längre. Under hösten demonterar vi betongfundamenten och järnvägsspåren.

I samband med att Norra Länken byggdes, tillkom en temporär järnvägsbro för att kunna upprätthålla godstrafiken på Värtabanan. Den bron har spelat ut sin roll och står idag som en ensam gulmålad konstruktion utan vidare förbindelse. Värtabanan har fått en ny rakare sträckning parallellt med motorvägarna E4/E20 under Hagastaden.

Arbetet innebär att en gång och cykelbana behöver stängas av under perioden 11 oktober till 7 november, följ skyltning på plats för alternativ väg under avstängningen. Det kommer att bullra periodvis när vi tar ner betongfundamenten och demonterar bron. Arbetena pågår vid vissa moment nattetid för att störa trafikflödena så lite som möjligt. I december beräknar vi att vara klara. Om några år kommer östra Hagastaden växa fram här.

Uppdaterad